Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

2. setkání stakeholderů projektu TAB

 
 

 
 

 

Dne 27.5. 2013 se uskutečnilo 2. setkání stakeholderů projektu TAB. V tomto projektu je Ústecký kraj jedním z projektových partnerů. Mezi přítomnými byli zástupci neziskové sféry, státní správy, samosprávy a komerční sféry. Úvodem Ing. Marcela Holečková, CSc z KÚÚK krátce zhodnotila dosavadní projektové výsledky a informovala o setkání projektových partnerů TAB, které se uskutečnilo v březnu tohoto roku v Ústí nad Labem. Dále předala informace z výroční konference programu Central Europe v Padově, přiblížila priority nového dotačního období 2014 – 2020. Následně Ing. Anna Lehká z KÚÚK představila benchmarkingovou lokalitu – příklad dobré praxe v Krakově a předložila první výsledky srovnávací SWOT analýzy projektu TAB.

Zásadním podkladem pro další práci projektu je vyhotovení Studie proveditelnosti. Studie zadaná Ústeckému kraji jako projektovému partnerovi se týká, využití ochrany ovzduší jako nástroje v územním plánování. Jako podklad ke zpracování studie slouží Generální rozptylová studie Ústeckého kraje. Její výsledky prezentoval Mgr. Jakub Bucek, zpracovatel Rozptylové studie.

Nejdůležitějším materiálem, který má vzejít ze všech postupných setkání stakeholderů projektu TAB je Adaptační akční plán (AAP). Při tomto setkání bylo vybráno téma lokálního vytápění a pomocí logického rámce byla snaha toto téma detailně zpracovat. Z věcné diskuze vznikl návrh řešení s tím, že se k danému problému bude věnovat i další setkání. Na závěr setkání představil Iniciativu STOP Prach RNDr. Lubomír Paroha a projekt EMPRESS Ing. Tereza Kodejšová z firmy ENVIROS s.r.o. Oba příspěvky byly velmi zajímavé a ukázaly možnou cestu pokračování projektu TAB.

Setkání skončilo v odpoledních hodinách. Stakeholdeři usoudili, že je nutné se opětovně sejít a dořešit tématiku řešenou v rámci kapitoly AAP.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 19.6.2013 / 19.6.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém