Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > LISTEN > Aktivity

 
a
Projekt probíhá v rámci EU programu CENTRAL EUROPE a jeho smyslem je podpora venkovských oblastí a omezení odchodu obyvatel z těchto území. Vedoucím partnerem a iniciátorem projektu je italská provincie Trento, dalšími partnery jsou kromě Ústeckého kraje instituce z Rakouska, Německa, Polska a Slovinska.
 

 
 

Tisková zpráva ze dne 29. září 2009

PROJEKT LISTEN TO THE VOICES OF VILLAGES

2
Dvaatřicet obcí obcí Ústeckého kraje (Braňany, Březno, Český Jiřetín, Droužkovice, Dubí, Duchcov, Háj u Duchcova, Havraň, Hrob, Hrobčice, Chabařovice, Chlumec, Kadaň, Kostomlaty pod Milešovkou, Ledvice, Louka u Litvínova, Malé Březno, Mariánské Radčice, Místo, Modlany, Osek, Polerady, Proboštov, Řehlovice, Srbice, Strupčice, Světec, Trmice, Vrskmaň, Vysoká Pec, Zabrušany), ležících na území 4 okresů (Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Teplice) bylo zařazeno do pilotního území projektu „Listen to the Voices of Villages – Naslouchejme hlasům venkova“.

Projekt probíhá v rámci EU programu CENTRAL EUROPE a jeho smyslem je podpora venkovských oblastí a omezení odchodu obyvatel z těchto území. Vedoucím partnerem a iniciátorem projektu je italská provincie Trento, dalšími partnery jsou kromě Ústeckého kraje  instituce z Rakouska, Německa, Polska a Slovinska.

Cílem projektu je podpořit rozvoj ve venkovských územích, zamezit sociální odloučenosti a odchodu pracovních sil, především mladých obyvatel, do měst, což je příčinou postupného úpadku vesnic, jejich izolace, nezaměstnanosti a zániku venkovských komunit. Těmto negativním jevům je třeba předcházet, a právě o to se snaží náš projekt. Všichni partneři projektu se na svých územích potýkají s obdobnými problémy a přestože ostatní pilotní území projektových partnerů leží v malebné krajině, území Ústeckého kraje se nachází v popředí zájmu všech partnerů a to paradoxně právě pro svou odlišnost a kontrasty – na jedné straně malebná příroda, na druhé lomy a výsypky, obklopené krajinou po rekultivaci. A zde máme první výsledek projektu – v porovnání s ostatními partnery si uvědomíme, že to, co všeobecně a tradičně považujeme za negativní, z jiného úhlu pohledu může být i pluse m. Kolik regionů střední Evropy se může pochlubit krajinou uměle vytvořenou člověkem, do které byl navrácen život a dokonce ji lze využívat k rekreaci?

Je až s podivem, jaký zájem vyvolala prezentace pilotního území u zahraničních partnerů. Přeměna krajiny – těžba a následná rekultivace území jsou totiž pro většinu lidí něco neznámého, a pohled na pracující rypadlo přímo fascinující. Co sami považujeme za negativní rys našeho kraje, tak naopak můžeme využít k jeho propagaci.

            V této chvíli členové pracovního teamu projektu sbírají informace o jednotlivých obcích a zařazují je do jednotného sborníku zpracovaného vedoucím partnerem projektu. Každá obec dostala možnost uvést aktuální informace, případně připojit i své návrhy a plány do budoucna. Je pravda, že některé dotazy zpracovatele vyznívají v našem prostředí směšně až nesmyslně, ale je třeba si  uvědomit, že projekt se netýká pouze jedné obce, ale měl by jistým způsobem propojit území v odlišných lokalitách Střední Evropy. Určitě není jednoduché nastavit stejná kriteria hodnocení tak, aby všem vyhovovala. Zejména pak kriteria použitelná pro náš kraj, který se výrazně vymyká z rámce tradičních turistických destinací. Ale jak vidíme již brzy po zahájení projektu, co léta považujeme za špatné, může být z jiného úhlu pohledu naopak přínosem. Vzhledem k zájmu, který Ústecký kraj vyvolal u zahraničních partnerů, přijede na konci října na návštěvu pracovní skupina z Univerzity Trento, která v rámci projektu zpracovává průvodce po partnerských územích, aby se s naším pilotním územím blíže seznámila.

Hlavním výstupem projektu bude zpracování turistické trasy v této chvíli pracovně nazvané „Po stopách dolů“, která provede zájemce průmyslovou krajinou, ukáže lomy v provozu i místa, kde již byla těžba ukončena a začíná se s rekultivací, ukončené rekultivace a obnovenou krajinu, ukázky historie těžby v kraji. Při přípravě této aktivity Ústecký kraj spolupracuje se společností Severočeské doly, a.s., která se programem oživení rekultivované krajiny zabývá již dlouhodobě. Turistická stezka se po ukončení projektu stane součástí nabídky mezinárodní Asociace Vital Villages, která turistické trasy všech projektových partnerů bude propagovat na webových stránkách, i na mezinárodních veletrzích.

Na našem území tedy projekt „Listen to the voices of villages“ pokládá základy pro rozvoj cestovního ruchu malého rozsahu na území zasaženém těžbou hnědého uhlí se snahou umožnit vznik nových pracovních uplatnění a možností, především pro ženy, mladé lidi, ale i starší generaci a občany s nižší kvalifikací. Účast v projektu otevírá další možnosti každé z našich obcí.

 

Ing. Jaroslava Kuszniruková, manažerka projektu,

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor Strategie přípravy a realizace projektů,

Tel.: 475 657 614,

kusznirukova.j@kr-ustecky.cz

1

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 29.9.2009 / 29.9.2009 | Schváleno / Zrušeno: 29.9.2009 / 28.10.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém