Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

3.setkání a 2. seminář pracovní skupiny TAB, Polsko, Sosnowiec

 
 

 
 

Ve dnech 17. - 18.9. 2012 se v polském městě Sosnowiec konalo 3. setkání a 2. seminář pracovní skupiny projektu TAB. Setkání se uskutečnilo v prostorách nově budovaného Vědeckého a technologického centra Sosnowiec. Kromě oficiálního programu navštívili účastníci workshopu uhelnou elektrárnu Lagisza firmy Tauron Cieplo S.A. zásobující města Katowice a Sosnowiec centrálním vytápěním a elektrickou energií. Elektrárna splňuje BAT (Best AvailableTechniques - nejlepší dostupné technologie) a má být významným nástrojem vedoucím ke zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě. Problémem je nízký počet připojení k centrálnímu vytápění. Důvodem jsou především ekonomické podmínky obyvatelstva a nízké povědomí o škodlivosti látek - imisí uvolňovaných do ovzduší z lokálních topenišť. Firma Tauron Cieplo S.A. spustila osvětovou akci pro obyvatele Katowic a města Sosnowiec a začala spolupracovat s Městským úřadem Sosnowiec, který je zároveň jedním z projektových partnerů TAB, na zlepšení kvality ovzduší ve městě.

Setkání partnerů projektu TAB bylo čistě pracovní. Jednotliví partneři, zodpovědní za realizaci pracovních balíčků WP1 - WP4, shrnuli dosavadní práci a plnění bodů projektu v jednotlivých pracovních balíčcích. Následně přiblížili body, které se zatím v rámci projektu nedaří plnit, zejména pak financování projektu. Největším problémem je plnění finančního plánu. Opožďují se kontroly podle článku 16 a projektu fakticky hrozí krácení dotace, pokud nedojde ke zlepšení situace. I z tohoto důvodu se uskuteční začátkem roku 2013 v Turíně setkání všech projektových partnerů na speciální konferenci, která bude věnována finančnímu plnění projektu, úpravě rozpočtu a také přípravě 3. semináře pracovní skupiny, který se uskuteční na jaře roku 2013 v Ústí nad Labem.

V tuto chvíli nejbližší plánovanou událostí projektu TAB jsou návštěvy dvou ukázkových lokalit na podzim roku 2012. Ukázkové lokality slouží k získání praktických zkušeností v otázkách dané problematiky. V případě projektu TAB se jedná o problematiku kvality ovzduší, kterou přímo ovlivňují takové zdroje znečišťování jako např. lokální topeniště a rostoucí osobní a nákladní doprava. Jedna lokalita "dobré praxe" je určena projektem v oblasti Střední Evropy, druhá je mimo Střední Evropu. Projektoví partneři by měli získané informace využít při nastavování různých regulativů či nařízeních vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší v místě jejich působení.

 

 

Obr.č.1 - Elektrárna Lagisza, fa Tauron Cieplo S.A., PolskoObr.č.2 - Elektrárna Lagisza, fa Tauron Cieplo S.A., PolskoObr.č.3 - Elektrárna Lagisza, fa Tauron Cieplo S.A., Polsko
 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 15.10.2012 / 15.10.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém