Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

3. setkání stakeholderů projektu TAB

 
 

 
 

Dnes 19.12. 2013 se uskutečnilo 3. setkání stakeholderů projektu TAB. V tomto projektu je Ústecký kraj partnerem. Mezi přítomnými byli zástupci neziskové sféry, státní správy, samosprávy a komerční sféry. Toto setkání bylo čistě pracovní. Úvodem MUDr. Eva Rychlíková ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, který je jedním ze stakeholderů Ústeckého kraje v projektu TAB, představila další navštívenou benchmarkingovou lokalitu – příklad dobré praxe.  Tentokrát byla vybrána lokalita mimo území střední Evropy tak, jak to definuje projekt, město Nice - Francie. Ostatní stakeholdery informovala o průběhu cesty a podělila se o své postřehy/ zajímavosti z pohledu stakeholdera.

Poté se rozvinula živá diskuze nad dalším pokračováním logického rámce zaměřeného na lokální vytápění v Ústeckém kraji. Cílem této schůzky bylo definovat jednoznačně výstupy, které budou splnitelné a jasně ověřitelné. Logický rámec má posloužit jako podklad pro deklaraci Ústeckého kraje ke zlepšení kvality ovzduší.

                Setkání skončilo kolem poledne. Všichni zúčastnění se shodli, že téma je natolik obšírné, že není možné jej zodpovědně vyřešit během jedné schůzky. Téma lokálního vytápění bude dále konzultováno elektronickou cestou a při dalším setkání, pravděpodobně koncem ledna 2014, definitivně odsouhlaseno všemi zúčastněnými stranami.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 23.12.2013 / 23.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém