Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

3. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

 
Ústecký kraj zažádal Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí o dalších cca 153 milionů korun na kotlíkové dotace.
Právě je připravována 3. Výzva kotlíkové dotace Ústeckého kraje.
Dotační program Ústeckého kraje bude po schválení vyhlášen pravděpodobně v září 2017.
Předpokládá se, že příjem žádostí bude zahájen koncem října 2017.

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Miler, miler.j@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová, bartosova.m@kr-ustecky.cz, tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková, tel. 475 657 986; e-mail: boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková, tel. 475 657 988, e-mail: martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová, tel. 475 657 583, e-mail: haramiova.k@kr-ustecky.cz
 

 
 


Základní informace o připravované 3. Výzvě kotlíkových dotací

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba.

Nově bude na kotle vyměňované po 1. 1. 2017 požadován i Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

Předmětem podpory přidělované konečným uživatelům bude výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu, automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný), plynový kondenzační kotel, které jsou uvedeny v seznamu podporovaných výrobků vedeném SFŽP (2. kolo - 67. výzva OPŽP od 2017).

Součástí dotace již není realizace mikroenergetického opatření, či doložení Průkazu energetické náročnosti budovy.

Dotace bude poskytována s následující hranicí:

 1. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací automatického kombinovaného kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.;

 2. 75 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč;

 3. 80 % způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

 4. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

  V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše podpory navýšena o 7 500 Kč.

  Za způsobilé výdaje jsou považovány výdaje vynaložené na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které vznikly od 15. 7. 2015 v souladu s právními předpisy ČR a EU a byly realizovány na území Ústeckého kraje.

  Hotovostní platby, provedené po 27. 2. 2017, jsou možné (uznatelné) pouze do maximální celkové výše 10 000 Kč jednomu dodavateli.

  Další informace jsou uvedeny v Závazných pokynech.

 
Zodpovídá: Mgr. Eva Soukupová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2017 / 29.6.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém