Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 
 

 
 

19.září 2013 se konal ve městečku Sangano 4. Workshop projektu TAB za účasti místních stakeholderů a odborné veřejnosti ( ARPA , Zdravý okres Giaveno , místní samospráva, státní úředníci, studenti místního lycea atd.)

Workshop byl věnován prezentaci pilotní oblasti Údolí  Sangone a souvisejících činností prováděných v této lokalitě organizací ARPA (obdoba ČIŽP ČR), projektem Zdravý okres Giaveno a projektovými partnery projektu TAB, jejichž cílem bylo poskytnout obecný rámec projektu TAB a prezentovat první výstupy projektu.

Úvodní slovo měl Valter Girotti (Zdravý okres Giaveno), který představil Plán zdraví lokality Údolí Sangone. Popsal obyvatelstvo, jeho zdravotní situaci a představil možná řešení, která mohou být použita na místní úrovni pod záštitou starosty a příslušných orgánů zabývajících se hygienou ŽP. Plán zdraví tzv. Profil zdraví staví na čtyřech hlavních tematických pracovních skupinách:
1. Ochrana a monitorování kvality životního prostředí
2. Propagace zdravého životního stylu
3. Podpora při nestabilních situacích a sociální péče
4. Snížení zbytečných úmrtí a nemocí

Druhá prezentace Stefana Bande z ARPA Piemonte se týkala posuzování kvality ovzduší v okrese Giaveno . Po krátkém vysvětlení použité metodiky (Integrované posouzení kvality ovzduší monitorovací sítí a modely kvality ovzduší se soupisem emisí), byla ilustrována data hlavních parametrů znečištěného ovzduší, jako je PM10 , NO2 , SO2 O3. Výsledky ukázaly, že nejvýznamnější znečišťující látkou v okrese Giaveno je ozón.

Třetí prezentace od Mileny Sacco z ARPA Piemonte byla věnována kvalitě ovzduší v Údolí Sangano plynoucí z výsledků monitorovací kampaně s mobilní monitorovací stanicí v zimním období 2012 a porovnání s údaji za celou provincii Turín. Nejvýznamnější zjištěnou znečišťující látkou pro Sangano byl ozón, pro zbytek provincie Turín PM10 , NO2 a O3. Počet překročení v Sangano ve sledovaném období mělo nejnižší hodnotu v celé provincii.


Po prezentacích italských odborníků z pilotní oblasti, byl představen účastníkům workshopu projekt TAB následujícími prezentacemi:

• Obecné informace o projektu TAB, Eugeniusz Jędrysik (GIG, Poland)
• Virtual Observatory, Francesco Tagliaferro, Fabio Giannetti (IPLA, Italy)
• Srovnávací Analýza zranitelnosti, Anna Paldy ,Tamas Pandics (Nieh, Hungary)
• Srovnávací analýza SWOT, Samar Al Sayegh Petkovsek (ERICO, Slovania)

Tyto prezentace představily kompletní rámec projektu a jeho další vývoj.

.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 14.10.2013 / 14.10.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém