Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > TAB > Aktivity

 

6. setkání , 5. seminář pracovní skupiny a 3. řídící výbor projektu TAB

 
 

 
 

Ve dnech 25. – 27. 2. 2014 se ve Velenje (Slovinsko) konalo 6. setkání, 5. seminář pracovní skupiny a 3. řídící výbor projektu TAB. Setkání se uskutečnilo v konferenční budově Městského úřadu Velenje.

První den setkání bylo čistě pracovní. Velká část jednání byla věnována vytvoření mezinárodní virtuální platformy CEUHEP (central europe health environment platform). Platforma se zabývá vlivem ovzduší na zdraví obyvatelstva. Jedná se o jeden z hlavních výstupů projektu TAB.

Následovalo zhodnocení a posouzení dosavadní činnosti v rámci jednotlivých pracovních balíčků jejich leadry. Vedoucí vyzvali všechny partnery k intenzivnější spolupráci a k zajištění akcí tak, jak je definováno cíli projektu.

Odpoledne proběhla dle programu exkurze do místní tepelné elektrárny a teplárny Šostajn. Jedná se o významný zdroj znečištění ovzduší ve Velenje. Modernizací a důsledným odsířením všech bloků dosáhli podstatného snížení objemu škodlivin. V současné době jsou na 50% limitů sledovaných znečišťujících látek.

 

I druhý den pokračoval dle daného programového harmonogramu.  Hlavním tématem bylo dopracování Adaptačního akčního plánu. Jednotliví partneři představili AAP – resp. míru jeho rozpracování. Lead partner tyto plány zhodnotil a uvedl, co je třeba ještě dopracovat. AAP je jedním z hlavních výstupů projektu a je třeba, aby obsahoval všechny aktivity, které přispějí ke snížení množství škodlivin v ovzduší.

Do konce projektu jednotliví partneři zorganizují dvoudenní školení pro tři cílové skupiny, které bude zaměřeno na problematiku škodlivých látek v ovzduší, možnosti jejich snižování a jejich vliv na zdraví obyvatelstva. Tréninky jsou součástí pilotní aktivity PA1 vedoucí ke zvýšení povědomí k dané tématice.

 

Na závěr setkání LP provedl zhodnocení celého průběhu workshopu. Dalším důležitým tématem posledního dne setkání projektových partnerů byl text deklarace představitelů měst a regionů. Podpisem deklarace se projektový partneři, potažmo zástupci lokalit Střední Evropy, kteří figurují v projektu TAB, zaváží k plnění cílů projektu TAB a zajištění udržitelnosti výstupů projektu.

 

Nejbližší setkání projektových partnerů bude na Závěrečné konferenci  dne 3.6. 2014 v polských Katowicích.

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 28.3.2014 / 28.3.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém