Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

7.5.2010 - Workshop - sídlo společnosti Severočeské doly a.s., Chomutov

 
 

 
 

Zápis z pracovního jednání – workshop  dne 7.5.2010


Místo
: sídlo společnosti Severočeské doly a.s., Chomutov

Přítomni: dle prezenční listiny

Průběh:
 • Promítnutí prezentace, cíl workshopu – p.Zdeňková
 • Diskuze – zajímavosti ve spolupracujících obcích – návrhy k zapracování
Chomutov - workshop

K zajímavostem a atraktivitám v jednotlivých obcích se vyjádřily jednotliví zástupci obcí.

Obec Místo – Jiří Luťcha (starosta)

 • dominantou hrad Hasištejn – z hradeb krásný pohled na Prunéřovské údolí (návštěvníkům se velice líbí) – lokalita Prunéřovské údolí kolem Prunéřovského potoka a  koupaliště
 • v obci stará důlní díla, bývalý důl nad Blahuňovem, kde se těžil fluorit je dnes hojně navštěvován „hledači“ kamenů, kteří se sem sjíždějí hledat a sbírat zajímavé nerosty
 • hledají se zde také pozůstatky bitev
 • v současné době probíhá oprava kostela (statické zajištění)  – dokončeno do 06/2010, na opravu poskytnuta dotace, uvnitř kostela také udržovací práce -  kostel bude vysvěcen, kostel je majetkem obce,
 • záměrem obce je zřídit v kostele muzeum, které by bylo tematicky zaměřeno na soužití českého a německého obyvatelstva, obec je členem sdružení s něm. partnerem  Schlettau (zmínky o prvním osídlení  - za Václava IV, p. Verbálek z Pirny – kronikář – jeho rodina měla za Václava IV. v Blahuňově rychtářství – mnoho materiálu o historii obce)
 • 2 CK v Německu zařadily obec a hrad Hasištejn do své nabídky cest. ruchu
 • na území obce soukromý investor zahájil výstavbu hotelu GARNI (dotace z ROP) – pod hradem Hasištejn
 • po dostavbě hotelu - úvaha o převozu soch (těch ze Strupčic?) na cestu k Hasištejnu

Obec Vrskmaň – Václav Hora (starosta)

 • probíhá akce revitalizace parku – střed parku „geopark z kamenů“ (tematicky souvisí s těžbou), dále v parku dětské hřiště, pergola, restaurace HOSTINEC TRIO (pro rychlé občerstvení)
 • záměrem je osadit do geoparku panely, které by mapovaly historii obce, historii těžby – hlubinné, povrchové doly
 • panely:
 • investiční – zabudované přímo v geoparku
 • neinvestiční – informační charakter – na  OÚ, KÚ?  (pořízení v rámci projektů ÚK?)
 • druhá tvář obce postižené těžbou – rekultivace, nová vodní nádrž
 • vyhlídka – na Krušné hory, rekultivace, výsypka J.Šverma,

Obec Březno – Zdeněk Valenta (starosta)

 • vyhlídka na sady, školky, vinice, Nechranice, Tušimickou elektrárnu, výsypku – krásný pohled na Doupov, Krušné hory, Rakovnicko (vede zde i asfaltová cesta)
 • polovina Nechranické přehrady spadá do k.ú. Březno – v Nechranicích nejčistší voda     (Ohře – pstruhová voda), pod přehradou vede cyklotrasa Perštejn - Terezín
 • komunikace Kadaň – Březno: celá trasa vede výsypkami, rekultivacemi dolů

Město Kadaň –  Ing. Jana Purnochová (vedoucí odboru rozvoje a územního plánování)

 • tematicky související s doly – muzeum „expozice mineralogie“ ve Františkánském klášteře – vznik 1999 – expozice dokladuje těžbu od  pravěku přes středověk po současnost
 • Svatý kopec – vyhlídka, naučná stezka
 • prázdninové jízdy vlakem – Doupovská dráha  (provoz dráhy zabezpečuje mikroregion Kadaň – Březno – Nechranicko

Obec Strupčice – Luděk Pěnkava (starosta)

 • vybudovaný nový sportovní areál
 • není vyhlídka (žádný kopec na území obce)
 • 12 – 15 soch svezených z obcí zbouraných  v důsledku těžby
 • možná vyhlídka na důl J.Švermy – směr ze středu obce na sever (bývalá obec Holešice) 


Zapsala: Ing. Jana Nedrdová
Dne: 10.5.2010 
Zodpovídá: Radovan Fráňa
Vytvořeno / změněno: 31.5.2010 / 31.5.2010

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém