Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 
OPVK_CEV
 
 
 
IDENTIFIKACE POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ A PŘEDÁNÍ INFORMACÍ PŘEDSTAVITELŮM CÍLOVÉ SKUPINY
První aktivita projektu je zaměřená na předání informací o potřebách zaměstnavatelů pedagogům SŠ a na zhodnocení možností promítnutí těchto potřeb do reálné výuky probíhající na školách. Dojde také k vytvoření databáze zaměstnavatelů nabízejících stáže a praxe pro studenty, popřípadě další formy spolupráce se středními školami.

VYTVOŘENÍ KURZŮ PRAKTICKÉHO EKONOMICKÉHO VYUČOVÁNÍ
V rámci této aktivity budou vytvořeny vzdělávací moduly, které vycházejí z potřeb škol.


CENTRUM PRAKTICKÉHO EKONOMICKÉHO VYUČOVÁNÍ - VYBUDOVÁNÍ A REALIZACE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Tato aktivita bude mít výrazný dopad na praktické vyučování žáků. Dojde k vytvoření Centra praktického ekonomického vyučování v prostorách UJEP a k realizace praktického vzdělávání. Výuku povedou lektoři z řad UJEP a další experti z praxe a lektoři z řad zaměstnavatelů. Vše za účasti učitelů zúčastněných škol.  Budou vytvořeny kurzy zaměřené na  obchodní akademie a gymnázia a na školy s technicky zaměřenou výukou. Každý kurz bude obsahovat 3 dny praktické výuky po 5 hodinách včetně zapojení lektora z praxe, který bude hodnotit zpracovaný úkol v realitě podniku a hodnotit jednotlivé části řešení ve vztahu k reálné praxi.

SDÍLENÍ BEST PRACTICE MEZI UČITELI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Sdílení zkušeností mezi učiteli, které je cílem této aktivity, povede ke zvyšování klíčových kompetencí učitelů ekonomických předmětů, učitelů odborných předmětů a učitelů odborného výcviku v teoretické i praktické rovině. Velkým tématem bude spolupráce s firmami.

SOUTĚŽ MEZI ŠKOLAMI
Pro žáky, kteří se zúčastní praktického vyučování bude po skončení výuky připravena soutěž. Každá zúčastněná škola vyšle do soutěže čtyřčlenné družstvo složené ze žáků, kteří v průběhu kurzů dosáhli nejlepších výsledků. Cílem soutěže je rozvinout praktické zkušenosti žáků SŠ v oblasti prezentace, obhájení vlastních řešení apod. Soutěž umožní vytipovat nadané žáky, porovnat, do jaké míry získávané vědomosti a dovednosti studentů odpovídají požadavkům trhu práce, motivovat nadané žáky pro studium v daném oboru. Žákům prvních tří týmu bude nabídnuta praxe u zaměstnavatelů spolupracujících na projektu.

ANALÝZA A DESKRIPCE DOSTUPNÝCH MOŽNOSTÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V OBORU EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA V ÚSTECKÉM KRAJI
Během projektu bude zpracována analýza a deskripce dostupných možností zajišťování praktického vyučování v oborech ekonomika a administrativa zejména v Ústeckém regionu. Cílem této analýzy je zmapování stávajících modelů spolupráce, zhodnocení míry spokojenosti ze strany zúčastněných partnerů, identifikování nevyužitých možnosti a slabých míst spolupráce. Dotazování bude zaměřeno hlavně na pedagogické pracovníky středních škol, vedoucí pracovníky středních škol a žáky středních škol.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém