Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Veřejné zakázky a investice

 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
28.3.2017Aktualizace směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
Dne 21.3.2017 vešlo v účinnost Opatření, kterým se mění směrnice č. S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Aktualizovaná směrnice včetně opatření je zveřejněna v sekci Veřejné zakázky, oddíl Metodika .........
Věra Hejnová
16.2.2017Dne 16.2.2017 byl aktualizován formulář Výzva k podání nabídky
Ve formuláři Výzva k podání nabídky v obou typech výběrového řízení (do 500 tis. i od 500 tis. Kč bez DPH ) byl upraven text posledního sloupce čl. 12 výzvy. Používejte vždy poslední verzi zveřejněných dokumentů, abyste předešli případným nesrovnalostem.
Věra Hejnová
7.2.2017Aktualizace formulářů (platí pro oba druhy VZMR, tedy do 500 tis. Kč bez DPH i od 500 tis. Kč bez DPH ) Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Oznámení o výběru, Oznámení o vyloučení
Dne 7.2.2017 byl aktualizován Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, když v čl. 3/ byla rozšířena tabulka o nabídkové parametry účastníků, kteří podali nabídku. Dále Oznámení o výběru, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků. Dále Oznámení o vyloučení, když v tabulce pořadí všech nabídek byla tabulka rozšířena o nabídkové parametry všech hodnocených účastníků.
Věra Hejnová
18.1.2017Aktualizace formuláře Změna smlouvy peníze od 500 tis. a do 500 tis. Kč bez DPH
Dne 18.1.2017 byl aktualizován formulář ke změně smlouvy v obou druzích VZMR, tedy do 500 tis. Kč a od 500 tis. Kč bez DPH s tím, že došlo pouze k úpravě věty v důvodové zprávě.
Věra Hejnová
15.11.2016MMR - Metodiky k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
MMR na svých stránkách zveřejnilo metodiky k novému zákonu v rámci jednotlivých řízení.

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek

V rámci "Metodiky speciální k zadávacím řízením" je zveřejněna metodika Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Věra Hejnová
8.11.2016Dne 8.11.2016 byly upraveny vzory formulářů v rámci VZMR do 500 tis. Kč bez DPH a od 500 tis. Kč bez DPH
Jedná se o nahrazení původně uvedeného textu "....vůči zadavateli ani jím zřízeným příspěvkovým organizacím......." za nový text "...... vůči zadavateli ani jeho zřizovateli ....." uvedeného v rámci požadavku na prokázání základní způsobilosti. Opraveny byly vzory formulářů: Zahájení výběrového řízení, Výzva k podání nabídky, ČP o neexistenci nedoplatků, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek
Věra Hejnová
4.11.2016Dne 4.11.2016 byl upraven vzor Zahájení výběrového řízení pro zakázky do 500 tis. Kč bez DPH i pro zakázky od 500 tis. Kč bez DPH
V důvodové zprávě byl doplněn komentář s tím, že je nutné v rámci dokumentu Zahájení výběrového řízení uvést, jak zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu zakázky, která je v zahájení uvedena. Je to z důvodu, že už nyní kontroly poskytovatelů dotací toto požadují formou ČP a i na různých školeních jsme byli upozorněni, že zadavatel by měl být schopen prokázat, jak byla předpokládaná hodnota zakázky stanovena. Směrnice S-06/2016 bod 1.4 přímo uvádí, že v důvodové zprávě při zahájení VZ musí být napsáno, jak byla předpokládaná hodnota stanovena.
Věra Hejnová
2.11.2016V rámci složky vzorů dokumentů pro VZMR do 500 tis. Kč bez DPH a od 500 tis. Kč bez DPH byly vloženy vzory pro změnu smlouvy v případě ceny a v případě temínu plnění
Jedná se o vzory dokumentů, když chce zadavatel uzavřít ke smlouvě dodatek na zvýšení ceny uvedené v původní smlouvě, nebo prodloužit termín plnění, který nebyl ve smlouvě stanoven jako závazný.
Věra Hejnová
18.10.2016Dne 18.10.2016 byla zveřejněna nová Směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ÚK a jím zřizovanými P.O.
zveřejněna je v oddílu Veřejné zakázky, ve složce Metodika pro zadávání zakázek příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje od 1. 10. 2016 včetně všech jejích příloh.
Věra Hejnová
12.10.2016Dne 12.10.2016 RUK schválila nová pravidla o zadávání veřejných zakázek
Jakmile bude vydána nová směrnice s těmito pravidly, bude zveřejněna v oddílu Veřejné zakázky, ve složce Metodika pro zadávání zakázek příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje od 1. 10. 2016
Věra Hejnová
12.10.2016Příspěvkové organizace, pokud zadávají veřejné zakázky, na jejichž základě budou uzavírány smlouvy v ceně vyšší než 500 000,00 Kč bez DPH, zajistí zřízení a provozování profilu zadavatele.
Profil zadavatele bude splňovat požadavky na elektronický nástroj podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, a dále zabezpečí uveřejňování povinných informací v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona a o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, a zajistí zveřejnění adresy svého profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek.
Věra Hejnová

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Veřejné zakázky a investice

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém