Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > GDPR

 
 
 
 

Analýza výsledků šetření v Ústeckém kraji


Pro zjištění situace a potřeb pro rozvoj mezinárodních aktivit Ústeckého kraje, proběhlo dotazování jednak mezi pracovníky krajského úřadu Ústeckého kraje. Hlavně však šlo o dotazování obyvatel, zástupců obcí, firem a neziskových organizací působících v Ústeckém kraji. Celkově bylo pracováno s 566 odpověďmi respondentů. Tento vzorek zajišťuje dostatečnou reprezentativnost výsledků.

Dotazování se zaměřilo na stávající situaci v mezinárodních aktivitách subjektů v Ústeckém kraji. Dále se dotazování zaměřilo také na jednotlivé nástroje podpory mezinárodních aktivit (dotační podpora, poradenství, pracovní skupiny, atd.)
Zde uvádíme na ukázku jen některé z výsledků.

 

Frekvence kontaktů respondentů mimo Ústecký kraj

koncepceGraf01


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční vztahy   Vztahy mimo Ústecký kraj v ČR
Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty

 

Intenzita mezinárodních kontaktů 

koncepceGraf02

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření, vlastní výpočty
Pozn. Osa y je vyjádřena v % odpovědí v dané skupině.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém