Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Autobusová doprava oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice od 1. ledna 2015

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Doprava 2015-konečná verze
Jak budou jezdit regionální autobusy na Teplicku od roku 2015? Informujeme vás, jak se změní organizace regionální autobusové dopravy objednávané Ústeckým krajem.
Aktualizace jízdních řádů ukončena.
 

Odkazy


 
 

Proč dochází ke změnám?
Oblast Teplicka, zejména obce a města v těsné blízkosti Teplic jsou dosud úzce provázána se systémem linek MHD Teplice. Tento systém však má dva objednavatele, Na linkách jedoucích mimo město Teplice je doprava objednávána Ústeckým krajem, nebo společně Ústeckým krajem a Statutárním městem Teplice, které se podílí na úsecích uvnitř města. (tyto linky jsou označeny stovkovou číselnou řadou). Trolejbusovou dopravu si objednává samo město. S ohledem na rozsáhlost příměstské dopravy a postupný vývoj legislativy během platnosti stávající smlouvy na zajištění autobusové dopravy na Teplicku, která končí 31.12.2014, již není možné tento systém organizace dopravy zachovávat i v následujících letech. Dochází proto k reorganizaci linkového vedení i formy objednávky služby, a městská doprava Teplice se odděluje od linkové dopravy, která jezdí za hranice města.


Kdo bude v oblastech Teplicko a Příměstská doprava Teplice zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu?
Výběrové řízení vyhrála společnost ARRIVA Teplice s.r.o., která obhájila svou pozici z let 2007-2014, a bude zde zajišťovat provoz do roku 2024.
 

Schéma Teplicko a PD-Teplice

Proč se také mění současné linky a jízdní řády?
Součástí výběru nového dopravce bylo nejen již zmíněné nutné rozdělení MHD a příměstské dopravy, ale i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové dopravě. Linky řady 120-148 zanikají a vznikají nové linky 481-495, které nahrazují současné spojení okolních obcí a měst s Teplicemi. Spojení mohou nahradit částečně i linky z jiných oblastí.
Nové linkové vedení nenahrazuje vnitřní dopravní obslužnost Teplic. Plnohodnotnou obsluhu města Teplice plní městská doprava, která bude zajištěna trolejbusovými a autobusovými linkami, pohybujícími se uvnitř území města. 
Městská doprava není objednávána Ústeckým krajem, ale Statutárním městem Teplice. Ve spodní části stránky je odkaz na změny tras a jízdních řádů MHD Teplice od 1.1.2015. 

Okolí Teplic je silně osídlené a proto bylo rozděleno na dvě oblasti: 

  • Příměstská doprava Teplice, která je obsluhována kapacitními linkami a zahrnuje města a obce se silnou vazbou na Teplice.  
  • Teplicko, což jsou menší obce vzdálenější od Teplic, ale je zde také vazba na Teplice. Linky této oblasti navíc doplňují příměstskou dopravu.
Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za kulturou a turistikou. Do Krušných hor, oblíbeného místa volnočasových aktivit, bude  zajištěna v cyklistické sezóně přeprava jízdních kol ve větším rozsahu než dosud. Novinkou je zavedení nočních autobusových linek, spojujících Osek, Duchcov, Dubí a Krupku s Teplicemi.  

  

Bude zde možné využívat i jiné linky?
Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. V případě rozsáhlého okresu Teplice s hustou sítí přepravních směrů je využívání jiných linek mnohdy nezbytné. Významným jsou zejména linky mezi Teplicemi a Bílinou, ale i linky od Ústí nad Labem.


Zaniknou některé trasy zajišťované současnou příměstskou dopravou?
Ano zaniknou, ale budou nahrazeny linkami jiných smluvních dopravců zahrnutých do systému Dopravy Ústeckého kraje.
Jedná se zejména o:

  • Obsluhu Kladrub, kam dnes zajíždí linka 128 budou zajišťovat zejména linky spojující Teplice s Bílinou.
  • Linku 131 spojující nejkratší trasou Hrob, Dubí, Krupku a Chlumec nahradí linka jedoucí z Litvínova přes Osek, Hrob, Dubí a Krupku do Chlumce ve větším počtu spojů než dosud. Zároveň částečně nahradí spojení mezi Krupkou a Chlumcem.
  • Linku 141 spojující Teplice a Dubí s Cínovcem nahradí linka 398 z Teplic do Altenbergu. Linka, která je v současnosti vnímána zejména jako mezinárodní spojení do Drážďan již dnes umožňuje vnitrostátní přepravu s tarifem odpovídajícím českým cenám. Je plánováno rozšíření provozu linky a její částečné zařazení do systému Dopravy Ústeckého kraje.
  • Obsluhu některých zastávek a lokalit na území Teplic. Krajské linky sice bude možné i nadále využívat pro přepravu v územní působnosti městské dopravy, ale jejich hlavním úkolem je přeprava cestujících z okolních obcí a měst, ne nahrazování městské dopravy Teplice. 


Zůstanou zachovány vazby autobusových linek z Teplicka do Ústí nad Labem?
Ano a navíc se i zlepší.

  • Současnou linku 137 z Teplic do Ústí nad Labem nahradí linka 488, která navíc bude prodloužena až do Duchcova.
  • Spojení z Krupky do Ústí nad Labem je zajištěné jednak přímou linkou z oblasti Ústecka přes Chabařovice a nově se vylepšují přestupní vazby v Chlumci mezi linkami od Krupky na linky do Ústí nad Labem přes Všebořice. Z Krupky do Ústí nad Labem tak budou pracovní dny ve špičce nabízeny v souhrnu 3 spoje za hodinu.
  • Nově vznikají celotýdenní přestupní vazby v Modlanech mezi linkami Teplicka (linky 489 a 490) a Ústecka (linka 454).


Jaké se bude platit jízdné?
Od 1.1.2015 se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Dubí do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat.
Pravidelní cestující si na Teplicku jako dosud budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Oproti současném stavu se však bude více cenových úrovní jízdného podle počtu a vzdálenosti projetých zón.
Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. Současné bezkontaktní karty užívané v odbavovacím zařízení MHD a příměstské dopravě Teplice jsou technicky zastaralé a nebude možné je použít pro nové krajské linky. Autobusové linky smluvních partnerů Dopravy Ústeckého kraje budou od 1.1.2015 integrovány s linkami MHD Teplice. Bude tedy možné jet na jednu jízdenku z okolí Teplic do města a v rámci platnosti jízdenky přestupovat.

    

Linky

Počítá se s přepravou starších nebo pohybově nebo jinak zdravotně omezených cestujících?
Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky musí být vybaveny nájezdovou plošinou.

Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy?
Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální teplotu jak v zimně, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je samozřejmě na přepravu kočárků.

Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat na svůj pravidelný spoj v obavách „co mu zrovna přijede“. 
Výše uvedená tabulka linek zobrazuje autobus, který se na linkách bude pohybovat. Níže jsou uvedeny minimální kvalitativní parametry, které musí autobus splňovat.

Vozidla

 

Kde budeme získávat informace o změnách?
Na tomto portálku oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje, www.dopravauk.cz . Zároveň je připravována informační kampaň, která bude včas cestující informovat o nadcházejících změnách.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Jan Maxa
Vytvořeno / změněno: 8.6.2014 / 14.11.2014 | Zveřejnit do: 18.3.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém