Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Bezpečností fórum Ústeckého kraje má za sebou úspěšnou premiéru

 
bf
Ústecký kraj ve spolupráci s Národním institutem pro obranu a bezpečnost uspořádal v úterý 28. listopadu široké setkání a debatu odborníků k aktuálním tématům souvisejících s bezpečností v našem regionu. Konferenci pořádanou v prostorách Univerzity J. E. Purkyně zahájili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a rektor univerzity Martin Balej.
 

 
 

Povodně, bezpečnost na školách a měkké cíle, problematika vyloučených lokalit a role průmyslu, vědy a výzkumu jako součást bezpečnosti – to byla čtyři témata pro panelové diskuze, kterých se účastnila devatenáctka hlavních panelistů a další odborníci i veřejnost přítomná ve dvousetčlenném posluchačském plénu. Moderování více než dvouhodinové diskuze se ujal Jakub Železný.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zorganizovat toto setkání k bezpečnostním tématům, která trápí Ústecký kraj a bezprostředně se týkají i života řady jeho obyvatel. Za specifické téma pro náš kraj, kterému se bezpečnostní fórum věnuje, považuji zejména povodně a činnost složek integrovaného záchranného systému při těchto mimořádných událostech a při záchraně životů, zdraví a majetku obyvatel a při odstraňování následků povodní. Dalším specifickým krajským tématem panelové diskuze je problematika sociálně vyloučených lokalit, se kterými je spojována i kriminalita a obchodování s chudobou,“ uvedl při zahájení konference hejtman Oldřich Bubeníček.

Panelovou diskuzi k tématu povodní uvedl ředitel Hasičského záchranného systému Ústeckého kraje Roman Vyskočil. S řadou zkušeností a zajímavých poznatků při praktických povodňových zásazích se dále podělil ředitel Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje Jaromír Kníže a ředitel Krajského vojenského velitelství Rostislav Domorák. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilja Deyl doplnil diskutující o řadu zkušeností při záchraně zdraví a životů při povodních, kdy rozvodněná řeka Labe často odděluje území na levém a pravém břehu tak, že jsou omezeny možnosti zásahu zdravotnických záchranářů.

Krajský policejní ředitel Jaromír Kníže uvedl blok k tématu bezpečnosti na školách a ochraně měkkých cílů. V rámci diskuze k tomuto okruhu zazněl i apel na obnovení plnohodnotné branné výchovy a zásad bezpečného chování na školách.

Úvod bloku k vyloučeným lokalitám patřil 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje Martinu Klikovi, v jehož kompetenci je i oblast sociálních věci, bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit. Ve své úvodní prezentaci konstatoval, že nejpočetnější výskyt vyloučených lokalit v rámci republiky je právě v Ústeckém kraji.  Koncentrace obyvatel, kteří se potýkají se sociálním začleňováním, přináší problémy i s kriminalitou, nízkou vzdělaností, vysokou nezaměstnaností i osobním zadlužováním. Uvedl také například zkušenosti z litvínovského Janova, kdy se řadou opatření a dlouhodobým působením daří situaci stabilizovat.

Zástupce výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Dušan Švarc zahájil poslední blok věnovaný roli průmyslu, vědy a výzkumu, který je součástí bezpečnosti regionu. Zdůraznil existující průmyslový i vědecký a výzkumný potenciál, který se v kraji nachází, a to i přesto, že obranný a bezpečnostní průmysl neměl v tomto kraji v minulosti prakticky žádné zastoupení. Je to příležitost pro nové investory i pro vznik nových pracovních míst.

Mezi hlavními účastníky panelové diskuze byli vedle představitelů samosprávy, státní správy a složek integrovaného záchranného systému (IZS) i odborníci a profesionálové v oblasti bezpečnosti a obrany a reprezentanti průmyslu i neziskových organizací.

V rámci prvního Bezpečnostního fóra Ústeckého kraje se praktickými ukázkami a technikou prezentovaly složky IZS a společnosti, které mají oblasti bezpečnosti a obrany ve svém předmětu podnikání.

„Domnívám se, že premiéra ústeckého bezpečnostního fóra byla úspěšná, svědčí o tom i velký počet a zájem diskutujících k jednotlivým tématům konference. Je však důležité, že kraj se zvyšování bezpečnosti obyvatel věnuje i ryze prakticky a zlepšování vybavenosti složek IZS podporuje i finančně,“ shrnul náměstek hejtmana Martin Klika.

bf
Fórum zahájil hejtman Oldřich Bubeníček ...

bf
... a rektor UJEP Martin Balej

bf
Účastníci panelové diskuze

 

bf

 

bf
V auditoriu nechyběli (shora zleva) předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský, náměstek hejtmana Jaroslav Komínek, náměstek hejtmana Petr Šmíd a kancléř Luboš Trojna

 

 

bf
Panel věnovaný povodním uvedl Roman Vyskočil

 

bf
Téma bezpečnost ve školách a měkké cíle uvedl Jaromír Kníže

 

bf
Diskuse panelistů

 

bf
Téma vyloučených lokalit uvedl 1. náměstek hejtmana Martin Klika

 

bf
Dušan Švarc zahájil poslední blok věnovaný roli průmyslu v oblasti bezpečnosti

 

bf
Moderátor Jakub Železný s krajským policejním ředitelem Jaromírem Knížetem

 

bf
Ředitel ZZS ÚK Ilja Deyl se zdraví s hejtmanem

bf
Ředitel krajského vojenského velitelství Rostislav Domorák a krajský policejní ředitel Jaromír Kníže

 

 

bf

Prezentace složek IZS a dalších aktérů konference

 

bf

bf

bf

bf

 

bf

bf
Vrtulník a vznášedlo z provenience firem z Ústeckého kraje

 


 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 30.11.2017 / 30.11.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém