Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK
 

 
 

Odpověď:

Rozhodnutí bude na úřední desku umístěno až po nabytí právní moci, tedy po uplynutí doby 15dní. My ho nezveřejňujeme, protože nechceme, aby se to firma dozvěděla z médií a ne až si to přečte. Za nás posílám tedy vyjádření. Koukala jsem na web Litvínova, že oni si už kousek zveřejnili.

https://www.mulitvinov.cz/zmena-integrovaneho-povoleni-pro-celio/d-463602

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 15. 2. 2019 změnu č. 31 integrovaného povolení společnosti CELIO a.s. pro zařízení „Skládkový komplex CELIO a.s.“. Řízení o této změně bylo zahájeno z moci úřední po požáru technické jednotky „Centrum pro třídění a mechanickou úpravu objemného komunálního a průmyslového odpadu“. Předmětem změny je specifikace imisního monitoringu, který bude probíhat ze strany provozovatele, upřesnění lokalit, kde bude měření probíhat, a obsah závěrečné zprávy z monitoringu.
Dále byly stanoveny podmínky pro opětovné uvedení Centra pro třídění do provozu a z důvodu vysokého požárního rizika harmonogram zpracování uskladněných odpadů, které jsou určeny pro zpracování na této lince, do konce letošního roku. Do povolení byly dále zapracovány požadavky Hasičského záchranného sboru a České inspekce životního prostředí a zpřísněny podmínky pro ohlašování havárií.

Ještě doplním, že se aktuálně řešila hlavně stávající situace a harmonogram již naskladněného odpadu. O změnu provozního řádu, které bude řešit zpracování do budoucna, budou teprve žádat.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 22.3.2019 / 22.3.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém