Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Cestovní ruch a turistika

 

Cykloregion Krušné hory, informace o projektu

 
sedlo
Cykloregion Krušné hory - propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří. Informace o projektu.
 

 
 
1 Všeobecné údaje o projektu

1.1 Název projektu
„Cykloregion Krušné hory“ - Propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří /  „Radregion Erzgebirge“ - Vernetzung der überregionalen Radrouten im böhmisch-sächsischen Erzgebirge

1.2 Zařazení projektu
Prioritní osa 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu
2.2.2. Oblast podpory 2 – Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti
cestovního ruchu
2.2.2.1. Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury
Stavba, výstavba a rozšiřování přeshraničních turistických cest a jejich
vybavení
Vytvoření možností přístupu pro postižené k turistickým cílům
Organizace systému kvalifikované koordinace a vyznačení sítí turistických
stezek
Zařízení cestovního ruchu, zejména turistická informační centra

1.3 Umístění projektu

česká strana
Ústecký kraj
území okresů Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem
a Děčín

saská strana
Erzgebirgskreis s obcemi Zschorlau, Bockau, Raschau-Markersbach,
Königswalde, Mildenau, Thermalbad Wiesenbad, Pfaffroda, Heidersdorf,
Deutschneudorf, Kurort Seiffen und Städten Eibenstock, Lauter, Schwarzenberg,
Scheibenberg, Schlettau, Annaberg-Buchholz, Jöhstadt, Wolkenstein,
Marienberg, Olbernhau

Landkreis Mittelsachsen s obcemi Neuhausen a Rechenberg-
Bienenmühle

Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge s obcemi Bad Gottleuba-Berg-gießhübel und den Gemeinden Reinhardtsdorf-Schöna, Gohrisch, Rosenthal-Bielathal

sídla partnerů
Ústí nad Labem, Annaberg-Buchholz, Bad Schandau

1.4 Koordinace projektu
Leadpartner
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 48
400 02 Ústí nad Labem
Ing. Pavel Hajšman
hajsman.p@kr-ustecky.cz
+420 475 657 560
Sven Czastka
czastka.s@kr-ustecky.cz
+420 475 657 850

Projektový partneři
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz
Geschäftsführer
Matthias Lißke
kontakt@wfe-erzgebirge.de
Geschäftsbereich Tourismusinfrastruktur
Armin Reichel

Tourismusverband Erzgebirge e. V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg – Buchholz

KEG Kurortentwicklungsgesellschaft Sächsische 
Schweiz mbH, Bahnhofstr. 14a
01796 Pirna
Geschäftsführerin
Jana Thiele
post@jana-thiele.de


Další zúčastněné instituce
Landratsamt Mittelsachsen
Referat Wirtschaftsförderung, Ländlicher Raum, Tourismus
Straße des Friedens 20
04720 Döbeln
Referatsleiter Johannes Ulbricht
Sachbearbeiterin Tourismus
Jacqueline Welsch
jacqueline.welsch@landkreis-mittelsachsen.de
Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bereich Landrat/ Abteilung Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung
Katrin Hentschel
Referat Wirtschaftsförderung und Beteiligungscontrolling
Schloßhof 2/4
Katrin.Hentschel@landratsamt-pirna.de
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.

Projektkoordination Elberadweg Süd
 
Mandy Krebs
Bahnhofstr. 21 
01796 Pirna

m.krebs@saechsische-schweiz.de

1.5 Doba realizace projektu
12.09.2013 – 31. 12. 2014

1.6 Celkové náklady projektu

V dotaci jsou obsaženy dotační prostředky Evropské unie (ERDF) ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů a 10 % státního rozpočtu ČR maximálně však 3 024 879,34 €.
2 Popis projektu
2.1 Výchozí situace 
Projekt je zaměřen na propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská magistrála X Radfernweg Sächsische Mittelgebirge) a propojení české sítě cyklotras se Saskou strukturou. Bude vytvořena struktura podobná žebříku, tj. struktura spojující hlavní cyklotrasy na obou stranách hranice mnoha "příčkami" vytvářejícími vzájemné propojení. V některých místech se plánují nové značené přechody hranice pro pěší a cykloturisty. Česká část projektu bude věnována zlepšení infrastruktury Krušnohorské magistrály, jejíž některé části nejsou pro cykloturisty vyhovující. V současnosti neexistují potřebná vyznačená propojení a vzájemné odkazy na cyklistické trasy na sousední straně hranice. Neexistuje ani žádný koncept pro další rozvoj cykloturistického regionu na území Krušných hor. Potenciál obou cyklomagistrál není pro přeshraniční cykloturismus plně využit.

Dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu.

2.2 Představení projektu
2.2.1 Krušnohorský „žebřík“

Krušnohorská magistrála je na české straně nejdůležitější cyklistickou linií podél česko-saské hranice. Ústecký kraj zadal vypracování dokumentace, která upravuje některé úseky Krušnohorské magistrály resp. je překládá do nové polohy mimo stávající silniční síť. Obsahem projektu jsou také dva úseky, které sice nejsou přímo součástí hlavního tahu Krušnohorské magistrály, avšak mají významné vazby na sousední Sasko. Jsou to odbočky Sněžník – Rosenthal a Mikuláška – Moldava. Oba úseky jsou již zahrnuty do výhledové koncepce propojení tzv. 


„Žebřík“. 
Krušnohorská magistrála má celkovou délku, tj. včetně úseků vedených po stávajících zpevněných komunikacích a silnicích bez jakýchkoliv úprav (pouze dopravní značení) 
cca  136,5 km. Magistrála je v celé délce vyznačena a cyklisty zejména v letní sezóně  hojně využívána. Některé dílčí úseky magistrály jsou nevyhovující, zejména z pohledu střetu cyklistů s motorovou dopravou, nevhodného vedení trasy, nebo technického stavu.  Tyto je nutné zrekonstruovat nebo přeložit do nové polohy tak, aby vyhovovaly technickým, bezpečnostním a dalším požadavkům na parametry páteřní trasy. 


2.2.2 Cyklistické trasy, koncept propojení oblasti Krušných hor

Projekt je zaměřen na propojení hlavních cyklistických tras na obou stranách hranice (Krušnohorská magistrála X Radfernweg Sächsische Mittelgebirge) a propojení české sítě cyklotras se Saskou strukturou. Bude vytvořena struktura podobná žebříku, tj. struktura spojující hlavní cyklotrasy na obou stranách hranice mnoha "příčkami" vytvářejícími vzájemné propojení. V některých místech se plánují nové hraniční přechody pro pěší a cykloturisty. Dojde k propojení cykloturistické infrastruktury a značení a následně vytvoření sítě partnerů a společného marketingu. 
Cílem je podpořit rozvoj turismu a nabídek turistického ruchu v Krušných horách na obou stranách hranice. Tím vznikne zajímavý projekt cykloturistického regionu se širokou nabídkou cest pro cyklisty i pěší turisty a to bez ohledu na státní hranice. Dojde k posílení jména regionu mezi turistickými destinacemi a synergický efekt projektu bude mít dopad na ekonomický potenciál regionu Krušnohoří. 
Součástí projektu je i dobudování nevyhovujících úseků Krušnohorské magistrály s ohledem na její technický stav a dále rekonstrukce a převedení nevyhovujících úseků, z pohledu střetu cyklistů s motorovou dopravou, do nového vedení.  


Na saské straně je paralelní cyklotrasou ke Krušnohorské magistrále dálková trasa „Sächsische Mittelgebirge I-6, která je jedna z nejvýznamnějších cykloturistických tras v Sasku. Začíná v Plauen a po 490 km končí v Žitavě. Možná jsou napojení na Elsterradweg I-10 nebo na cyklostezku Odra-Nisa I-4.

Dále na území Mittelgebirge Vogtland, Elstergebirge, Erzgebirge, Elbsandsteingebirge, Lausitzer Bergland und Zittauer Gebirge des Freistaates Sachsen, kříží trasa „Sächsische Mittelgebirge“ I-6, kromě dalších regionálních tras také dálkové cyklotrasy „Mulderadweg“ I-2, „Zschopautalradweg“ I-5, „Labskou stezku“ I-1 a „Spreeradweg“ I-3.

Napojení nejen saské ale i české cyklomagitrály na Labskou stezku, která je již po 8 v řadě nejoblíbenější dálkovou cyklotrasou v Německu,  otevírá možnost směřovat její početné uživatele také do sousedních lokalit. 

Dálková trasa „Sächsische Mittelgebirge I-6 je momentálně v koncepční přípravě. Proznačení, tak jak ho navrhuje Saská cyklokoncepce z roku 2005 , se  v terénu téměř nikde nenachází. V projektu musí být kromě stanovení přesného průběhu trasy, zpracováno také její logo. 

2.2.3 Infrastruktura
Stavební část
Ke stavební činnosti byly pro tento projekt vybrány úseky, které jsou v přímé návaznosti na saskou síť cyklotras a mají přímý vztah k saské cyklomagistrále Sächsische Mittelgebirge. 
Vývoj zajišťovaní nezbytných povolení a majetkoprávních vypořádání vedl v průběhu přípravy došlo ke změně volby úseků k realizaci v rámci projektu. Ač jsou k datu tohoto doplňku zprávy v běhu i již poslední chybějící povolení pro realizaci byly vybrány úseky s již nabitými rozhodnutími o ohlášení stavby či ohlašení o umístění stavby. 
Jde o úseky 1 – Sněžník, 3 – Cínovec, 4 – Moldava, 6 – Vrch Tří pánů, 7 – Klíny – Mníšek. Zde se podařilo vyřešit nezbytné dokumentace. Kilometrově se délka úseků pro realizaci téměř nezměnila, naopak přibylo cca 0,7 km nových stezek při současném snížení rozpočtu, neboť tyto nové úseky nejsou dohromady tak finančně náročně jako původně zamýšlené. Celkem je tedy plánováno vybudovat či zrekonstruovat 15,07 Km z celkově projektovaných 23,806 Km

Úseky Mordovna, Mikuláška - Moldava a Pohraniční – Jilmová nejsou finálně uvažovány pro tento projekt, přestože jsou pro dokončení celé magistrály nezbytné, ale budou rozvíjeny dalším projektem, který bude muset následovat. Pro ten bude hledáno financování. Díky připravenosti těchto úseků již na podzim roku 2012 bude možno hledat zdroje již v dotačním období do roku 2013.

Z celé délky trasy jsou projekčně připraveny k úpravě a výstavbě nových úseků tyto dílčí části:
Úsek 1 - Odbočka Sněžník – Rosenthal celkem 1.191 km
Úsek 2 - Mordovna celkem 4.760 km
Úsek 3 – Cínovecký hřbet celkem 1.985 km
Úsek 4 – Odbočka Mikuláška - Moldava celkem 2.861 km
Úsek 5 – Mikuláška – Nové Město celkem 1.501 km
Úsek 6 -  Vrch Tří pánů celkem 5.011 km
Úsek 7 - Klíny - Mníšek celkem 4.022 km
Úsek 8 -  Pohraniční - Jilmová celkem 2.475 km
=================================================
CELKEM                                                                       15.07 km (23.806 km)

výstupy: 
Bude nově vybudováno nebo opraveno celkem 15,07 km Krušnohorské magistrály. Po dokončení bude instalován billboard s informacemi o stavbě a bude opatřen potřebnou publicitou.

EFRE










Cíl 3



DG Regio

DGRegio

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Pavel Hajšman
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém