Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Další čtyři miliony od Ústeckého kraje pomohou nejen doktorandům

 
uj
Ústecký kraj navýšil finanční podporu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2018 na 10 mil. korun. V pondělí 23. dubna 2018 o tom rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje, když schválilo rozdělení přebytku hospodaření, a tím další 4 mil. Kč pro plánované žádosti o dotaci z UJEP.
 

 
 

Již od března 2017 existující Smlouva o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem umožňuje univerzitě realizovat nespočet aktivit, na kterých se společně dohodla s pracovníky Ústeckého kraje. V roce 2017 díky této podoře vzniklo a bylo realizováno 16  rozsáhlých užitečných projektů za 6 mil. korun.

Proto byly pro rok 2018 společně připraveny další navazující, ale také zcela nové akce prospěšné kraji i ústecké univerzitě. Dne 23. 4. 2018 navíc Zastupitelstvo ÚK schválilo další dotaci pro ústeckou univerzitu ve výši 4 mil. korun. UJEP tak pro rok 2018 získává celých 10 mil. korun.  

„Velmi děkuji všem, kteří k tomuto kroku přispěli. Jako Ústečan jsem velmi hrdý, že krajští zastupitelé a Krajský úřad v Ústeckém kraji vědí, že investice do vzdělání je tou správnou investicí, která se, zvláště našemu kraji, tisíckrát vrátí. Finanční podpora směřovaná do doktorandů, kteří u nás v Ústí budou pobírat vyšší stipendia než v Brně či Olomouci, a investice do technických a zdravotnických oborů je, jak jsem přesvědčen, správnou volbou,“ říká rektor Martin Balej.

Konkrétně budou navýšené finance nejvyšší měrou směřovat do podpory mladých doktorandů, a to ve výši 2 mil. korun. Výše doktorandského stipendia je v současné době aktuálním tématem akademické veřejnosti. „Často je stipendium tak nízké, že demotivuje mladé začínající vědce v zahájení akademické dráhy,“ vysvětluje rektor Balej. „Proto jsem velmi rád, že další krajskou dotaci můžeme použít na zvýšení měsíční podpory našich doktorandů až na 13 750 Kč, a zvýšit tak pravděpodobnost jejich setrvání v kraji, “ dodává rektor.

Zkvalitnění doktorských studijních programů a podmínek doktorandů je jednou z priorit UJEP. Záměrem na Kraj předloženého projektu je podpořit mladé studenty studující v prezenční formě doktorského studia, a přispět tak ke zlepšení podmínek, za nichž studují.

„Jedná se o odstranění bariéry ve studiu, kterou představují nízká stipendia, jež doktorandům nedovolují věnovat se naplno studiu, a kvůli které i talentovaní studenti často svá studia nedokončí. Situaci se snaží řešit i MŠMT, které v roce 2018 navýšilo doktorská stipendia na 11 250 Kč měsíčně, jedná se však pouze o částečné řešení, neboť i tak zůstává doktorské stipendium nižší než je minimální mzda (12 200 Kč),“ vysvětluje dr. Alena Chvátalová, prorektorka pro studium na UJEP.

Dva miliony korun měsíčně umožní UJEP podpořit 67 mladých doktorandů částkou 2 500 Kč za měsíc, a to i zpětně od začátku roku 2018. Jejich stipendium tak bude měsíčně činit 13 750 Kč, což je více, než pobírají doktorandi např. v Brně či Olomouci.

Další díl „dodatečné“ dotace pro rok 2018 si rozdělí fakulta strojního inženýrství a fakulta zdravotnických studií.

Částka 1,2 mil. korun bude použita na dovybavení a provozování Centra virtuálních prototypů a aditivních technologií na fakultě strojního inženýrství. Centrum, v ČR jedinečné, bude využíváno jak studenty univerzity, tak žáky středních škol z Ústeckého kraje. Ti se zde formou exkurzí či krátkodobých kurzů seznámí s nejnovějšími technologiemi a metodami vývoje nových součástí nebo i strojů (např. automobilů) pomocí virtuálního prototypování (tj. vytvoření modelu nového výrobku pomocí počítače, včetně jeho optimalizace) a následně si ověří správnost řešení pomocí aditivních technologií (tj. 3D tisku modelu, nebo i výrobku). Rovněž se seznámí s možnostmi 3D skenování, převedení naskenovaných dílů do 3D počítačového modelu a jejich 3D tiskem.

Částka 0,8 mil. korun byla poskytnuta fakultě zdravotnických studií. Finanční podporu použije FZS na zkvalitnění profesní přípravy budoucích absolventů, a to zejména zapojením zvýšeného počtu lékařského a zdravotnického personálu (odborníků z praxe) do vzdělávání sester. V současné době se na realizaci teoretické i praktické výuky podílí 44 lékařů KZ, a. s., včetně přednostů klinik Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, a 100 mentorek odborné praxe. Tito pracovníci tak výrazně zvyšují kvalitu výuky i odborné praxe studentů.

Zdroj: Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí UJEP

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 24.4.2018 / 24.4.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém