Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Janu Ulruchovou, Blesk, z 11. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Vážená paní Hanáčková, dobrý den,

obracím se Vás s prosbou o vyjádření k personálním změnám v DD v Libochovicích. Na naši redakci se obrátili tamní klienti, kterým se nelíbí postup ředitele pana Vinklera. Nelíbí se jim, že o výměně vedoucí tohoto zařízení rozhodl bez nich, ačkoli v domácím řádu domova stojí, že "mají právo podílet se na všech rozhodováních, která se týkají jejich života a péče o ně." Kritizují i zrušení doprovodu sestry s nemohoucím klientem k lékaři. Mají za to, že rozhodnutí, která vedení domova dělá, zhoršují jejich kvalitu života.

Vím, že pan hejtman s nimi už o tom jednal, můžete se mi, prosím, vyjádřit, s jakým výstupem?

 

Odpověď:

 

Zasílám vyjádření k dané problematice.

 

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, je samostatný právní subjekt. Statutárním orgánem a zaměstnavatelem je ředitel (Ing. Jindřich Vinkler). Ústecký kraj jako zřizovatel této příspěvkové organizace není oprávněn v rámci kompetencí daných zákonem zasahovat do pracovně-právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Domov důchodců Libochovice je jedním  z celkem 5 zařízení, ve kterých k 1. 9. 2013 došlo ke změně vedoucího pracovníka. Tato změna byla vyvolána připravovanou organizační změnou pana ředitele, která byla s  odborem sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje projednána, neboť dochází k zásadním změnám ve způsobu řízení společnosti CSP Litoměřice. Všechny tyto personální změny  byly s dotčenými vedoucími předem projednány a vzájemně odsouhlaseny.

Dne 23.9.2013 proběhlo v Domově důchodců Libochovice společné jednání hejtmana Oldřicha Bubeníčka a radního pro sociální oblast Martina Kliky s uživateli DD a vedení tohoto zařízení. Opětovně byly uživatelům objasněny probíhající organizační změny v zařízení. Závěrem byla dojednána další společná schůzka v novém roce, kdy dojde ke zhodnocení těchto organizačních změn a způsobu řízení celé společnosti CSP Litoměřice.

Ohledně zrušení doprovodu sestry s uživatelem zařízení k lékaři postupuje ředitel v kontextu vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje dopravu do zdravotnického zařízení běžným způsobem, hradí zdravotní pojišťovna dopravu pojištěnce do zdravotnického zařízení a ze zdravotního zařízení do ústavu sociální péče. Dopravu zajišťuje dopravní zdravotní služba. Je-li ošetřujícím lékařem indikována nutnost doprovodu pojištěnce, zařízení tento doprovod poskytuje. V případě, že tento doprovod není ze strany lékaře indikován, je nemocnice povinna zajistit poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče bez ohledu na to, zda jde o pacienta s tělesným postižením či nikoli, a nemůže podmiňovat její poskytnutí přítomností třetí osoby, která by s pomocí o pacienta pomohla. Nemocnice musí být personálně vybavena tak, aby zajistila kvalitní péči o všechny pacienty.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 15.11.2013 / 15.11.2013 | Účinnost do: 15.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém