Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Radku Fialovou, ČTK, 6.12.2017
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Hezký den,

posílám několik dotazů k dětským domovům.

Podle ČSÚ byl  loni Ústeckém kraji byl nejvyšší počet zařízení s ústavní péčí pro děti a mládež mezi kraji a počet dětí v dětských domovech v Ústeckém kraji byl nejvyšší v porovnání s ostatními kraji.

1. Kolik dětských domovů Ústecký kraj zřizuje ?

2. Kolik je v nich dětí ?

3. Změnila se nějak struktura těchto zařízení za posledních deset let, zvýšil / snížil se jejich počet / jsou jinde…

4. Jsou v těchto zařízeních děti pouze z Ústeckého kraje nebo i odjinud ? a v jakém jsou věku ? Jak početné bývaly skupiny v minulosti a jak je to teď ?

5. Změnil se nějak provoz DD ? Funguje stále všude kuchařka pro děti ? Nebo si musí pod dohledem vychovatele vařit samy ?

6. Kontroluje kraj nakládání s financemi uvolněnými třeba na úpravu pokojů ?  

7. Mají DD přehled o tom, kam děti poté, co domovy opustí, míří ?


Odpověď:

1.       Kolik dětských domovů Ústecký kraj zřizuje ?

Celkem se jedná o 17 dětských domovů.

 

2.       Kolik je v nich dětí ?

K 15. listopadu 2017 v nich bylo umístěno 742 dětí, případně zletilých na dobrovolném pobytu po dobu studia.

 

3.       Změnila se nějak struktura těchto zařízení za posledních deset let, zvýšil / snížil se jejich počet / jsou jinde…

Počet je za posledních deset let stabilní (17), ve šk. roce 2007/2008 zde bylo 724 dětí. Kapacita všech zařízení je využita zhruba na 95%. Počet dětí umístěných do dětských domovů je však variabilní, mění se podle toho, jak děti přicházejí a odcházejí do rodin, náhradní rodinné péče, adopce, případně do jiných zařízení. Kapacita dětských domovů je stanovena v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.       Jsou v těchto zařízeních děti pouze z Ústeckého kraje nebo i odjinud ? a v jakém jsou věku ? Jak početné bývaly skupiny v minulosti a jak je to teď ?

Ve většině zařízení jsou v současné době pouze děti z Ústeckého kraje, v DD na hranicích s jinými kraji (Karlovarský, Liberecký), i z těchto krajů. Jsou nejčastěji ve věku 3-18 let, výjimečně od 2 let, na dobrovolném pobytu pak nejpozději do 23 let. V minulosti bylo na skupinách 15 až 16 dětí. Vše se změnilo zněním zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, takže v současné době je v rodinných skupinách maximálně 8 dětí.

 

       5. Změnil se nějak provoz DD ? Funguje stále všude kuchařka pro děti ? Nebo si musí pod dohledem vychovatele vařit samy ?

Kuchyně jsou ve všech DD a fungují každý všední den, v některých i o víkendu. Vesměs všude zajišťují snídaně, ve většině DD vaří obědy a večeře. Častá je praxe, že si děti vaří celý víkend na skupinách s vychovatelem (napíší si jídelníček, nakoupí si potraviny a vaří, v DD v malých obcích místo nákupu obdrží suroviny v kuchyni). Setkali jsme se i s praxí, že někde na ně dohlíží kuchařka, která se pohybuje mezi skupinami. 


6.       Kontroluje kraj nakládání s financemi uvolněnými třeba na úpravu pokojů ?  

Kraj v rámci své kontrolní činnosti provádí kontroly zaměřené na účelové využití finančních prostředků na provoz dětského domova, tzn. i na vybavení a úpravu zařízení včetně pokojů. Za dobu, od kdy platí zákon 109/2002 Sb., který nastavil nová pravidla ústavní výchovy a tím snížil celkovou lůžkovou kapacitu v dětských domovech, investoval zřizovatel do úprav více než 600 mil. Kč investičních nákladů. V současné době jsou tak všechny dětské domovy ve vlastnictví kraje opraveny včetně výstavby nových objektů a kvalitně vnitřně vybavené.

 

7. Mají DD přehled o tom, kam děti poté, co domovy opustí, míří ?

DD mají o dětech zpočátku přehled, nejčastěji zhruba dva roky. Některé „děti“ je navštěvují  déle, později i se svou rodinou. Každé dítě se snaží DD pustit do připraveného bydliště nebo vrátit zpátky do rodiny. Pokud to jde, tak i do samostatného bytu, který například pomohl pronajmout, předplatit nájem a vybavit základním vybavením. Vesměs se DD také snaží zajistit práci v místě bydliště. Některé děti odchází na ubytovnu v místě pracoviště. Jsou  kontaktovány na kurátory a na neziskové organizace, které jim v začátku pomáhají. Názor ředitele DD, který vystihuje a shrnuje tuto situaci: „Samozřejmě si všechny děti z počátku užívají svobody a zažijí drobné i větší pády a pak si teprve uvědomí, co jsme je učili, na co jsme je upozorňovali, a začnou na sobě pracovat. Někomu se to povede hned a někdo potřebuje ještě pomoci. Pomáháme radou a kontaktem na jiné subjekty.“

 

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 29.12.2017 / 29.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém