Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje > Projekty > ChemClust > Aktuality

 

Do Mostu na Širák zavítal projekt ChemClust

 
Do Mostu na Širák zavítal projekt ChemClust
Pracovního setkání partnerů projektu ChemClust ze strany České technologické platformy pro udržitelnou chemii (SusChem ČR). Se uskutečnilo v minulém týdnu. Po dva dny se u jednacího stolu střídali zástupci chemických společností, výzkumu a univerzit, aby komunikovali o možnostech spolupráce. Se svými zkušenostmi se s nimi podělili i hosté ze Saska–Anhaltska a Severního Porýní–Westfálska.
 

 
 

Konference se odehrála v duchu osvětlení základních myšlenek projektu ChemClust přítomným potencionálním partnerům a to prostřednictvím hostů ze Saska- Anhaltska, jakožto vedoucího partnera a koordinátora. Zástupci Ministerstva pro ekonomii Saska-Anhaltska spolu s rozvojovou agenturou ISW, která se na koordinaci projektu spolupodílí, nastínili přítomným základní principy vzniku a fungování hospodářského celku na bázi klastru. Sdružení tohoto typu již v Evropě úspěšně prosazují výsledky spolupráce v oblastech vývoje, výzkumu a prezentují své požadavky společně k institucím svých státních správ. To začíná být pomalu zvykem i v České republice, avšak v chemickém průmyslu, který je pro náš kraj stěžejní, hospodářské subjekty hledí na tuto klastrovou politiku celkem skepticky.

Součástí setkání byla i prohlídka chemického parku v Záluží u Mostu.

Ústecký kraj je v projektu ChemClust zaměřen na rozvoj chemických parků, jakožto znalostních center, tedy institucí pro výzkum a vývoj, kde by se snoubily zájmy jak chemického průmyslu, tak i subjektů vzdělávání a výzkumu. Profesor Lederer představil projekt, jehož cílem je  vybudovat v areálu Chempark Záluží moderní výzkumné a vzdělávací centrum (Unipetrol Centre for Research and Education - UniCRE). Centrum se bude zaměřovat na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti rafinérských a petrochemických technologií,  environmentálních technologií a procesů pro efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie. Aktivity na půdě chemického výzkumu prezentovali zástupci přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Následovaly prezentace rozvinutých chemických klastrů v Sasku-Anhaltsku a v Severním Porýní–Westfálsku, jako je například klastr CeChemNet. kde v šesti chemických parcích figuruje na 600 podniků a pracuje zde na 28 000 zaměstnanců.

Přičemž úroveň tohoto odvětví průmyslu byla v roce 1989 srovnatelná u nás i u našich západních sousedů. Tato mezinárodní schůzka odstartovala bezesporu konstruktivní debatu o regionální i celoevropské spolupráci v oblasti chemického průmyslu pro posílení konkurenceschopnosti a udržitelného vývoje.

 

Připravil: odbor SPRP

0
1
Účastníci mítinku. Na pozadí chemický park Záluží u Mostu.

2
Prezentace v prostředí hotelu Širák

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 16.5.2011 / 16.5.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém