Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Michaelu Polákovou, ČT, z 29. října 2015
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Věnuji se nyní tématu domovů důchodců v České republice a především tomu, co kraje plánují za investice do dalších měsíců a příštího roku.

Jak to je v Ústeckém kraji? Bude rozšířovat či zlepšovat služby v domovech důchodců? Mají DD dostatečnou kapacitu?

Odpověď:

Pro začátek vás prosím upozorním, že Ústecký kraj zpravidla neprovozuje klasické domovy důchodců, ale ústavy sociální péče pro klienty s různou formou zdravotního postižení.


Ústecký kraj zřizuje 14 p.o. v oblasti sociální –  přičemž 6  z těchto p.o. poskytuje sociální službu „domovy pro seniory“.

I nadále se bude pokračovat ve schváleném postupu orgánů kraje při změně zřizovatelských funkcí k zařízením sociálních služeb v souladu s principem subsidiarity. Princip bude i nadále uplatňován v rámci sociální politiky kraje, kdy řešením sociálního problému a prvním poskytovatelem sociálních služeb je město nebo obec. Funkci garanta sociálních služeb plní kraj v případě, že není v silách města či obce danou situaci řešit.

V souladu s tímto principem nadále nebude kraj rozšiřovat své zřizovatelské funkce o další zařízení sociálních služeb pro seniory. Terénní a ambulantní služby s cílovou skupinou osob s mentálním a kombinovaným postižením bude zřizovat převážně v návaznosti spojené s procesem transformace pobytových sociálních služeb zřizovaných Ústeckým krajem. V rámci našich služeb domovů pro seniory probíhá průběžně humanizace prostředí (budování 1 – 2 lůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením apod.), v případě služeb „domovů pro osoby se zdravotním postižením“ probíhá budování tzv. domácností (oddělení spánkové části od společenské, jídelní – prostě běžná domácnost).

Investiční akce s nárokem na rozpočet kraje je nutno nadále realizovat v souladu se závěry a doporučeními uvedenými v materiálu Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – situační přehled – viz odkaz:

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1679551

Pokud jde o dostatečnou kapacitu domovů pro seniory, tomuto nasvědčuje i fakt, že řada domovů pro seniory „překlápí“ svou kapacitu domova pro seniory a na domovy se zvláštním režimem se zaměřením na Alzheimerovu chorobu a další typy demence.

U investičních akcí do konce roku 2015, dokončujeme akce z dotace z IOP v rámci akce Transformace ÚSP Lobendavba, II. etapa (jde o akci odboru RR z Fondu rozvoje):

· „Transformace ÚSP Lobendava – obytná novostavba pro 3 domácnosti na pozemku p.č. 1978/1 ve Šluknově“ v hodnotě cca 13 mil. Kč

·„Transformace ÚSP Lobendava – obytná novostavba pro 3 domácnosti vč. terapeutické části na pozemku p. č.835/2 ve Velkém Šenově “ v hodnotě cca 18 mil. Kč

Z vlastního rozpočtu dokončujeme akce:

·„CSP Litoměřice - DSP Chotěšov - REKO ČOV“ v hodnotě cca 7,6 mil. Kč

·„CSP Litoměřice, Domov Na Svobodě Čížkovice - REKO střechy“ v hodnotě cca 3 mil. Kč

· „Podkrušnohorské DSS Dubí-Teplice, zateplení budovy-Dubí Výšina 494“ - zpracováváme projektovou dokumentaci, vlastní realizaci předpokládáme v dalších letech z dotace

·„DOZP Brtníky - REKO objektu č.p. 118“ -  zpracováváme projektovou dokumentaci v rámci transformace DOZP Brtníky, vlastní realizaci předpokládáme v dalších letech z dotace

·„DOZP Brtníky - celková REKO obj. č.p.122“ - zpracováváme projektovou dokumentaci v rámci transformace DOZP Brtníky, vlastní realizaci předpokládáme v dalších letech z dotace

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 20.11.2015 / 20.11.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém