Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Odpovědi médiím

 
ODPOVĚĎ pro Zuzanu Zlinskou, Krajské noviny
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

1, Jaké železniční společnosti v současné době zajišťují dopravní obslužnost kraje? Měnili se v poslední době?

2, Kolik autobusových dopravců zajišťuje dopravní obslužnost kraje? Na jak dlouhou dobu má kraj uzavřené smlouvy, plánují se nějaké soutěže?

3, Jaká kritéria rozhodují při výběru dopravců?

4, Jak je kraj spokojený se současnou situací, chystají se nějaké změny?

5, Jak se mění ceny za dopravní obslužnost pro kraj a případně také pro cestující? Prosím o porovnání nákladů v posledních letech.


Odpověď:

Dobrý den,

Zasílám odpovědi na Vaše dotazy:

Ústecký kraj má uzavření smlouvy s těmito železničními dopravci - České dráhy (od 13.12.2009), Die Länderbahn (od 12.12.2010)

GW Train Regio (od 10.12.2017), Aby byl výčet železničních dopravců kompletní je, třeba ještě uvést i dopravce, kteří provozují železniční dopravu na tzv. „turistických linkách“, těmi jsou KŽC Doprava, MBM Rail, AŽD Praha, Railway Capital. Nově jsou uzavřené smlouvy s dopravci RegioJet a Die Länderbahn, kteří vstoupí ve vybraných oblastech na tratě v Ústeckém kraji od prosince letošního roku.

V současné době má Ústecký kraj uzavřené smlouvy s 8 autobusovými dopravci. Zároveň již funguje nově zřízený vnitřní dopravce v podobě příspěvkové organizace kraje. S Dopravní společností Ústeckého kraje, p.o. (DSÚK) má kraj uzavřenou dlouhodobou smlouvu na 10 let (do roku 2029), ostatní dopravci měli také uzavřené desetileté smlouvy (do roku 2024), tento termín zatím garantuje jediný dopravce, ostatní se chystají po dohodě ukončit smluvní vztah s krajem během let 2020 a 2021. Některé výkonu budou v rámci vertikální spolupráce zadány vnitřnímu dopravci kraje DSÚK a některé oblasti budou soutěženy (např. Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko-západ).

U vlaků, kde legislativa umožňuje přímé zadání a případně průzkum trhu mezi dopravci, je mnohem větší možnost kraje zohlednit různé typy vozidel podle kvality a cíle kraje v příslušné oblasti. U veřejných zakázek v autobusové dopravě se hodnotí „ekonomická výhodnost“, kde naprostou většinu hodnocení zabere cena a kde je velmi těžké poměřovat i kvalitativní kritéria a není reálné přijmout více nabídek stejného dopravce. U krajem vlastněného autobusového dopravce se nejedná o veřejnou zakázku a je možné přímé zadání.

V železniční dopravě přímé zadání pro předchozí trní konzultaci kraji procesně vyhovovalo. Veřejné zakázky u autobusů přinášejí jasně dané smlouvy, jejichž případné změny  v reakci na změny technologií, nebo velké zásahy do ekonomiky dopravy lze jen obtížně řešit. Proto kraj v autobusové dopravě preferuje zadání vlastnímu dopravci, který za tím účelem vznikl.

Princip úpravy ceny je stanoven v jednotlivých smlouvách. Každoročně dochází v úpravě ceny na základě vývoje indexu spotřebitelských cen, který je vyhlašován Českým statistickým úřadem.

Mechanismus valorizace ceny dopravního výkonu (CDV) je pevně zakotven v uzavřených smlouvách s dopravci. V podstatě se jedná o úpravu ceny dle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášené Českým statistickým úřadem. Podrobnosti lze dohledat v registru smluv, kde jsou uzavřené smlouvy povinně zveřejňovány. V posledních letech (2015 – 2019) se CDV pohybuje v rozmezí cca 30,20 až 33,80 Kč/km u smluvních autobusových dopravců, u nově vzniklého vnitřního dopravce Ústeckého kraje (DSÚK, p.o.) je CDV v roce 2019 47,66 Kč/km. Jednotlivé nákladové položky při kalkulaci CDV jsou součástí podnikatelského know-how jednotlivých dopravců a v případě zájmu o podrobnější informace bude tedy nutné obrátit se přímo na ně.

Ceny jízdného kraj cestujícím valorizuje (zdražuje) 1x za dva roky o míru inflace. Mimoto ale začaly platit nové slevy pro děti, studenty a seniory, které kraj rozšířil i na integrované MHD. Ústecký kraj také zavedl nové výhodnější nabídky skupinových jízdenek.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Fraňková

Kancelář hejtmana

tisková mluvčí pro oblast dopravy

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.:     +420 475 657 788

e-mail: frankova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 6.5.2019 / 6.5.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém