Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Odpovědi médiím

 
ODPOVĚĎ pro Zuzanu Zlinskou, Krajské noviny, 13.3.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

1, V jakém objemu jsou naplánovány silniční stavby pro letošní rok?

2, Jaké jsou nejdražší, nejnáročnější a největší silniční projekty pro letošní stavební sezonu?

3, Z jakých zdrojů bude kraj silniční stavby financovat?

4, Promítne se do silničních staveb nějakým způsobem cena zimní údržby?

5, Kdy začnou opravy komunikací?

6, Řeší kraj organizaci stavebních prací s obcemi a případně ŘSD, aby byl provoz co možná nejplynulejší?

7, Jaký je objem investic pro letošní rok v porovnání s minulými roky?


Odpověď:

Dobrý den,

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje počítá v rozpočtu se 100 miliony korun na stavby, 155 miliony na investice a 60 miliony na neprovedené, ale finančně zajištěné opravy a investice z roku 2018.

Dalších 212 milionů má na dopravní stavby vyčleněn odbor investic a 657 milionů jde do silnic prostřednictvím odboru regionálního rozvoje. Jedná se o akce, u nichž se předpokládá dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (v letošním roce např. 145 milionů).

SÚS ÚK má jako nejvýznamnější akce připraveny rekonstrukce mostů v Mariánských Radčicích, Štětí či Travčicích. Z vlastních investic Ústeckého kraje je na místě zmínit výstavbu nových komunikací u města Chomutova a Roudnice nad Labem a rekonstrukci mostu přes Labe ve Štětí.

Silniční akce budou financovány z vlastního rozpočtu kraje, z dotací z evropských fondů (IROP) a částečně z úvěru (při předfinancování Iropových akcí).

Silniční stavby jsou financované z jiných zdrojů než zimní údržba, náklady na ni se tedy do investičních peněz nepromítnou. Ta bude mít vliv na objem prostředků SÚS určených na běžnou údržbu.

Opravy komunikací začínají až po skončení zimního období, se zahájením stavební sezóny se počítá v dubnu.

Při realizaci akcí se snažíme koordinovat naše projekty s akcemi obcí, ŘSD či síťařů. Probíhají také setkání starostů obcí, na jejichž území se opravy nacházejí.

Objem investic v rámci Správy a údržby silnic je stabilně na přibližně stejné úrovni již několik let, investiční akce realizované přímo krajem se zvýšily o akce realizované z IROP.

Připravila:

Mgr. Magdalena Fraňková

Kancelář hejtmana

tisková mluvčí pro oblast dopravy

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

tel.:     +420 475 657 788

e-mail: frankova.m@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2019 / 12.4.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém