Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství

 

Dotace na obnovu vesnických hřbitovů, jejich zdí, centrálních křížů, márnic a prostranství

 
logo ÚK
Dotace na obnovu vesnických hřbitovů, jejich zdí, centrálních křížů, márnic a prostranství.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu vesnických hřbitovů, jejich zdí, centrálních křížů, márnic a prostranství v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova, č. titulu DT 117d8210G.
 

 
 

 

Dotace na obnovu vesnických hřbitovů, jejich zdí, centrálních křížů, márnic a prostranství.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na obnovu vesnických hřbitovů, jejich zdí, centrálních křížů, márnic a prostranství v rámci podpory obnovy a rozvoje venkova, č. titulu DT 117d8210G.

Dotace je určená pro obce do 3000 obyvatel. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. února 2019 ve 12 hodin.

Podporovány budou akce zaměřené na obnovu prostoru hřbitovů, hřbitovních zdí, ale také na obnovu kaplí, kapliček, márnic, soch, božích muk nebo křížů. K uznatelným nákladům náleží úprava nejbližšího prostranství (terénní úpravy, přístupové chodníčky, drobný mobiliář apod.) za předpokladu, že tyto činnosti budou přímo souviset se zamýšleným záměrem.

Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.

Účastníkem podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, která má movitý či nemovitý majetek, k němuž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém vlastnictví. Výjimka je přípustná v případě, kdy je předmětem dotace obnova hřbitova nebo hřbitovních zdí, které jsou ve vlastnictví církve.

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Pohrebnictvi/Aktuality/Jeste-dva-mesice-mohou-male-obce-zadat-o-dotace-na

https://mmr.cz/getmedia/f8ddaf6e-3c9c-4245-8bbd-d5b7811fe38e/_2019_vyzva_priloha_1_2019_zasady_117D8210.pdf.aspx?ext=.pdf

 

Dalšími aktuálními dotačními tituly jsou:

Ministerstvo kultury - Havarijní program

Obnova hřbitovů, hrobek a náhrobků, jsou-li kulturní památkou. 

Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 1. 2019

Ministerstvo zemědělství - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Obnova - kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi  

Uzávěrka příjmu žádostí: 22. 2. 2019

 
Zodpovídá: Ing. Dominika Petráková
Vytvořeno / změněno: 11.1.2019 / 11.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém