Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Odpovědi médiím

 
ODPOVĚĎ pro Markétu Šrajbrovou, Hospodářské noviny
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

mám dotaz týkající se dotací pro sociální služby. Kraj na konci ledna uvedl, že od státu dostal pro sociální služby méně peněz, než by potřeboval, a proto musel výši dotací pro jednotlivé poskytovatele snížit. 

 

Zajímalo by mě, zda kraj snižoval dotace všem o stejnou poměrnou část, nebo zda škrtal v různých typech služeb různě. 

 

U jakých typů služeb jste škrtali nejvíce? Můžete potvrdit, že jste oproti jiným službám zásadněji škrtali v případě azylových domů? Pokud ano, proč?

 

Kolik azylových domů na svém území máte? Kolik peněz jim celkem rozdělíte? O kolik je to méně, než poskytovatelé požadovali?


Odpověď:

Dobrý den,

 

Ústecký kraj podal dne 26. 7. 2018 na MPSV prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém - poskytovatel žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji ve výši 2 095 223 595,- Kč. Dne 4. 1. 2018 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí, kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace v souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice MPSV v celkové maximální výši 1 390 919 797,- Kč.

Požadavek na dofinancování sociálních služeb pro letošní rok vyčíslil Ústecký kraj na minimální částku  345 238 256,- Kč,  aby byly zajištěny alespoň platy a mzdy ( v rámci celé ČR se jedná o požadavek na dofinancování ve výši 3 736 979 036,- Kč) – bude předmětem jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci v Jihlavě dne 28.2.2019.

Pro úplnost je nutno uvést, že s účinností od 1. 1. 2019 došlo jednak k nárůstu tarifních platů a značnému nárůstu příplatků. Tento nárůst nebyl zahrnut do požadavků organizací na dotaci (v době podávání žádostí nebylo známo). Předmětné nařízení vlády k nárůstu platových tarifů vyšlo ve Sbírce zákonů 23. 11. 2018 a k nárůstu příplatků bylo zveřejněno 28. 12. 2018. Další náklady s tímto nárůstem vzniknou organizaci nárůstem zákonných odvodů.

Hodnota optimální výše dotace byla pro účely Programu stanovena v souladu s  Metodikou, která byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 10. 9. 2018. Po obdržení alokace pro Ústecký kraj Rozhodnutím byla stanovena výše redukčních koeficientů, které jsou uvedeny v příloze (znamená to, že všechny služby stejného druhu  byly kráceny stejnými koeficienty). Po aplikaci redukčních koeficientů došlo k zaokrouhlení reálné výše dotace na celé stovky směrem dolů. Dle hodnot redukčních koeficientů došlo k největšímu krácení u následujících sociálních služebdomovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby – pobytová forma, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a týdenní stacionáře (jedná se o úhradové služby).  Azylové domy jsou ve druhé hladině krácení.

V rámci rozdělení dotace na sociální služby pro rok 2019  bylo podáno celkem 27 žádostí na podporu sociální služby – azylový dům (V rámci  Základní sítě sociálních služeb ÚK na roky 2019-2021 máme evidováno 26 služeb a 2 služby jsou  součástí Rozvojové sítě sociálních služeb ÚK, celkem tedy v ÚK 28 služeb). Všechny žádosti byly podpořeny v celkovém objemu – 62 137 500,- Kč. Požadavky poskytovatelů po krácení  neuznatelných nákladů byly ve výši  87 226 155 Kč.

Vrácené prostředky z vyúčtování poskytnuté dotace po skončení dotačního roku jsou tyto prostředky vždy opětovně použity na podporu sociálních služeb – vyhlašován tzv. 5 dotační program na podporu vybraných sociálních služeb. Pro letošní rok je počítáno s vyhlášením tohoto dotačního programu na podporu – azylových domů (předpoklad schválení dotačního programu v ZÚK 4/2019).

Dále Ústecký kraj připravuje individuální projekt  z OP Z „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“  s termínem realizace od 1.10.2019 – 30.6.2022 (finanční podpora služeb od 1.1.2020 – 31.12.2021). Mezi podpořenými službami budou – azylové domy, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, intervenční centrum.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 22.3.2019 / 22.3.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém