Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav

 
Informace k 2. 11. 2020 - PŘÍJEM ELEKTRONICKÝCH ŽÁDOSTÍ BYL UKONČEN. Administrace přijatých žádostí o kotlíkovou dotaci stále probíhá. Dne 7.9. 2020 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena změna podmínek Dotačního programu s ohledem na financování zásobníku z podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO). Dne 30. 9. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje o poskytnutí dotace žádosti ze zásobníku, které jsou z alokace NZÚ-AMO finančně kryty. Jedná se o 537 žádostí v pořadí dle pořadového čísla žádosti.
 

 
 

Aktuální stav administrace žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 4. Výzvy Ústeckého kraje k 6.11.2020:

 

Počet žádostí přijatých v elektronické podobě (včetně duplicit) – 4296 


Počet duplicitních elektronických žádostí – 1492

 

Počet vyřazených žádostí – 231

 

Počet administrovaných žádostí – 2573

 

Počet schválených žádostí – 1916 (340 - RUK 30.10.2019; 270 - RUK 20.11.2019; 290 - RUK 11.12.2019; 200 - RUK 8.1.2020; 140 - 22.1.2020; 74+21 - RUK 19.2.2020; 9 - RUK 18.3.2020; 2+15 - RUK 3.6.2020; 1 - RUK 5.8.2020; 16+537 - RUK 30.9.2020; 1 - RUK 27.10.2020)


Počet podepsaných smluv – 1338


Počet vyplacených dotací – 801 


Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí bylo zařazeno 1237 žádostí. K další administraci již bylo ze zásobníku vyjmuto celkem 52 žádostí. Alokace projektu je 160 325 567 Kč. Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti jsou ze zásobníku průběžně vyjímány dle pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení alokované částky. K navýšení aloované částky o 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku došlo v rámci podprogramu Nová zelená úsporám (1. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO)).


Zásobník žádostí_RUK 20.11.2019

Zásobník žádostí_RUK 22.1.2020

Zásobník žádostí_RUK 3.6.2020

Zásobník žádostí_RUK 30.9.2020


O žádostech v alokaci projektu je již rozhodnuto Radou Ústeckého kraje. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou se schválenými  žadateli podepisovány průběžně. Aktuálně probíhá kontrola Závěrečných zpráv a pokračuje kontrola žádostí, které byly zařazeny do zásobníku. Žádosti ze zásobníku, které budou financovány alokace projektu kotlíkových dotací nebo z podprogramu NZÚ-AMO byly projednávány Radou Ústeckého kraje 30. 9. 2020. RUK rozhodla o poskytnutí dotace celkem 537 žadatelům o kotlíkovou dotaci financovaných z podprogramu NZÚ - AMO a 16 žadatelům z alokace projektu kotlíkových dotací (úspora v rámci projektu). Žadatelé o jejich žádosti bylo rozhodnuto budou dále informováni e-mailem (na e-mail adresu uvedenou v žádosti).


Přehledy žadatelů, jejichž žádosti jsou schváleny Radou Ústeckého kraje jsou zde:

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 1.11.2019 / 6.11.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém