Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav

 
Informace k 13. 7. 2020 - Administrace kotlíkových dotací stále probíhá. Podpisy smluv jsou s příjemci řešeny individuálně. Dne 13.7.2020 byla Ústeckému kraji vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření. Podprogram je určen na financování žádostí zařazených do zásobníku.
 

 
 

Aktuální stav podávání žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 4. Výzvy Ústeckého kraje k 13.7.2020:

 

Počet žádostí přijatých v elektronické podobě (včetně duplicit) – 4110 


Počet duplicitních elektronických žádostí – 1489

 

Počet vyřazených žádostí – 141

 

Počet administrovaných žádostí – 2475

 

Počet schválených žádostí – 1361 (340 - RUK 30.10.2019; 270 - RUK 20.11.2019; 290 - RUK 11.12.2019; 200 - RUK 8.1.2020; 140 - 22.1.2020; 74+21 - RUK 19.2.2020; 9 - RUK 18.3.2020; 2+15 - RUK 3.6.2020)


Počet podepsaných smluv – 1310


Počet vyplacených dotací – 385 


Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí bylo zařazeno 1149 žádostí. K další administraci již bylo ze zásobníku vyjmuto celkem 36 žádostí. Podávání žádostí dosud není ukončeno. Alokace projektu 160 325 567 Kč je doplněna o dalších 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku (1. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření). Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti budou ze zásobníku průběžně vyjímány dle pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení alokované částky.


Zásobník žádostí_RUK 20.11.2019

Zásobník žádostí_RUK 22.1.2020

Zásobník žádostí_RUK 3.6.2020


O žádostech v alokaci projektu je již rozhodnuto Radou Ústeckého kraje. Smlouvy o poskytnutí dotace jsou se schválenými  žadateli podepisovány průběžně. Aktuálně probíhá kontrola Závěrečných zpráv a pokračuje kontrola žádostí, které byly zařazeny do zásobníku. Přehledy žadatelů, jejichž žádosti jsou schváleny Radou Ústeckého kraje jsou zde:


 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 1.11.2019 / 13.7.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém