Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Dotace a granty

 

DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ DOTACE – 4. Výzva Ústeckého kraje – aktuální stav

 
 

 
 

Aktuální stav podávání žádostí o kotlíkovou dotaci v rámci 4. Výzvy Ústeckého kraje k 15.1.2020:

 

Počet žádostí přijatých v elektronické podobě (včetně duplicit) – 3962

 

Počet duplicitních elektronických žádostí – 1480

 

Počet vyřazených žádostí – 83

 

Počet administrovaných žádostí – 2399

 

Počet schválených žádostí – 1100 (340 - RUK 30.10.2019; 270 - RUK 20.11.2019; 290 - RUK 11.12.2019; 200 - RUK 8.1.2020)


Počet podepsaných smluv – 149


Alokace dotačního programu dostačuje na cca 1350 žádostí. Do zásobníku žádostí je zařazeno 1008 žádostí. Podávání žádostí dosud není ukončeno. Alokace projektu 160 325 567 Kč bude navýšena o dalších 63 900 415 Kč na financování žádostí v zásobníku (1. výzva MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační opatření). Zásobníkem je seznam žádostí schválený Radou Ústeckého kraje, které jsou nad rámec zazávazkované finanční alokace programu. Tyto žádosti budou ze zásobníku průběžně vyjímány dle pořadového čísla v případě uvolnění financí v rámci přidělené alokace nebo v případě navýšení alokované částky.


 Zásobník žádostí_RUK 20.11.2019


Zkontrolované žádosti jsou předkládány k rozhodnutí o poskytnutí dotace do Rady Ústeckého kraje průběžně. Žadatel, jehož žádost schválila Rada Ústeckého kraje je vyrozuměn. Žádosti v rámci alokace programu jsou předkládány do Rady Ústeckého kraje v těchto termínech 30.10.2019, 20.11.2019, 11.12.2019, 8.1.2020, 22.1.2020, 19.2.2020. Smlouvy o poskytnutí dotace budou se schválenými  žadateli podepisovány hromadně od 15.1.2020. Přehledy žadatelů, jejichž žádosti jsou schváleny Radou Ústeckého kraje jsou zde: 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Vaněk
Vytvořeno / změněno: 1.11.2019 / 15.1.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém