Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 6. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

1)      „Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Jakým způsobem probíhá finanční kontrola (ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) nakládání s těmito dotacemi ve Vašem kraji?“

2)     „Kdy naposledy proběhla finanční kontrola nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky kraje? Proběhla zmíněná finanční kontrola od roku 2010?“

3)     „Jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly?“

 

Odpověď:

1)     Vypořádání finančních prostředků, které jsou Ústeckému kraji poskytnuty ze státního rozpočtu podle Usnesení vlády č. 1132/2009 jako účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční dopravě je každoročně provedeno ve smyslu Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti a vyhlášky MF č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Kontrola by tak měla probíhat ze strany státu, zda kraje zaslaly příslušné finanční prostředky dopravcům.

2)     S ohledem na odpověď na otázku číslo 1 kontrola v Ústeckém kraji neproběhla

3)    S ohledem na odpověď na otázku číslo 1 nejsou známy výsledky finanční kontroly.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 30.6.2017 / 30.6.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém