Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 

Financování poskytovatelů sociálních služeb

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 3. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Ráda bych Vás touto cestou požádala o zaslání veškerých možných informací týkajících se Vámi zvolených postupů při rozdělení daných dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele. Prosím Vás také o statistické údaje vykazující poskytnuté dotace nejlépe za pětileté období. Žádám také tyto údaje dle typu sociálních služeb se zaměřením na pobytové zařízení.“

 

Odpověď:

Ústecký kraj vyhlašuje v souvislosti s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále „jen zákon o sociálních službách“) dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“. Uvedený dotační program je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou kraj obdrží na základě Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu v oblasti poskytování sociálních služeb.

 

Posouzení žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Hodnotitelé (pracovníci odboru sociálních věcí) postupují dle Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji. Metodika je zpracovávána vždy pro daný dotační rok, všechny verze za období let 2015–2017 byly zaslány přílohou.

 

Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách ústeckého kraje v sekci sociální péče http://www.kr-ustecky.cz/socialni-pece.asp?p1=204835. Na uvedeném internetovém odkazu naleznete jak strategické dokumenty, tak odkaz na veškeré dotační programy Ústeckého kraje včetně veškerých souvisejících dokumentů platných pro daný dotační rok. Naleznete zde také seznam poskytovatelů navržených k podpoře v daný dotační rok. Jejich přehledy byly zaslány přílohou.

 

Seznam poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 (dále jen „Základní sítě kraje), která byla schválena usnesením č. 24/2Z/2016 Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 12. 2016 naleznete na internetovém odkazu:

http://www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1710123. Na uvedeném odkazu je možné vybrat poskytovatele pouze pobytových sociálních služeb. Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje je aktualizována vždy 2x ročně, přičemž první kolo je zaměřeno na aktualizaci roku stávajícího, v druhém kole se uskutečňuje aktualizace Základní sítě kraje na následující rok. Přílohou byla poskytnuta aktualizovaná Základní síť kraje platná od 1. 1. 2017 s vybranými pobytovými sociálními službami.

 

Povinný subjekt vydal v níže uvedeném rozsahu rozhodnutí dle § 15 odst. 1 InfZ:

  1. Informace týkající se postupu při rozdělení dotací s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele.

  2. Statistické údaje vykazující poskytnuté dotace za pětileté období.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 21.4.2017 / 21.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém