Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Jaroslava Balvína, Litoměřický deník, 7.3.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

podle našich informací některé nebo všechny neziskové organizace pracující v oblasti sociálních služeb v Ústeckém kraji dostaly na letošní rok od krajského úřadu méně peněz na činnost než loni, konkrétně vím o litoměřické Naději.

Prosím o potvrzení a upřesnění této informace, důvod, proč k tomu došlo, dále zda případně ještě letos může dojít ze strany krajského úřadu k dorovnání financování dotčených organizací a výhled na příští rok – mají se připravit na stejnou situaci, nebo případně můžou dostat peněz ještě méně?

Je Vám případně známo, zda nějaká dotčená organizace v kraji kvůli omezeným financím na letošek omezila nebo dokonce zastavila své služby, případně se k tomu chystá?


Odpověď:

Dobrý den,

po vypočtení výše vyrovnávací platby každé sociální služby a v návaznosti na výši dotace, kterou MPSV přidělilo kraji pro příslušný rok a s ohledem na priority podpory jednotlivých druhů sociálních služeb vyjádřené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb - jednotlivé míry redukce zohledňující priority podpory jednotlivých druhů sociálních služeb a jsou uvedeny v tabulce – viz příloha.
Za účelem redukce byly služby rozděleny do 5 skupin a výše redukčního koeficientu je stejná pro všechny služby v dané skupině.

Ústecký kraj si je plně  vědom toho, že částka přidělené dotace pro rok 2019 je vzhledem k personálním i provozním nárokům  poskytovaných sociálních služeb a snaze zajistit co nejlepší podmínky jak uživatelům, tak i zaměstnancům, nedostačující. Zároveň si plně uvědomujeme nedostatek finančních prostředků a nemožnost v žádostech poskytovatelů pro letošní rok zohlednit veškeré požadavky  v souvislosti se dvěma změnami zákona č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  (č. 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb.) s účinností od 1. 1. 2019, protože v době podávání žádostí nebyly tyto změny známy. Z tohoto důvodu byl dne 28.2.2019  v Jihlavě v rámci dalšího jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci jedním z hlavních bodů projednání se zástupci MPSV -  dofinancování sociálních služeb letošního roku.  Celkové požadavky jednotlivých krajů jsou ve výši 3,7 mld. Kč. Jako minimální (nepodkročitelná) výše požadovaného dofinancování  pro kraje je 2,075 mld. Kč. MPSV je srozuměno s informací od krajů, že kraje potřebují znát alokace na dofinancování  v průběhu května t.r., aby mohlo být v orgánech kraje schváleno vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení pro všechny poskytovatele, kteří podali sovu žádost v řádném kole  dotačního řízení pro rok 2019.


Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 12.4.2019 / 12.4.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém