Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Artura Janouška, MF Dnes Severní Čechy, ze 4. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

vážená paní Hanáčková,

chtěl bych se zeptat na firmu TOP Credit, Louny, Na Valích 641, PSČ 440 01. Tato firma provádí pro Krajskou zdravotní i Ústecký kraj desítky dražeb ročně. Třeba v roce 2012 jich bylo 16, v roce 2011 dokonce 37, kdy navrhovatelem byl Ústecký kraj.

Chtěl bych vědět:

1) Jak byla právě tato firma vybrána a proč právě ona?

2) Má nějakou dlouhodobou smlouvu o spolupráci a je výhradním subjektem, který pro Ústecký kraj provádí dražby?

3) Jak je firma oceňovaná, paušálně nebo procenty z vydražených nemovitostí?

4) Co vedení kraje říká na to, že jedním z majitelů firmy TOP Credit je krajský zastupitel za ČSSD a člen Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Pavel Csonka? Je v pořádku, aby politik získával peníze tím, že podniká díky Ústeckému kraji, v jehož zastupitelstvu sedí? Nemůže to u veřejnosti vzbuzovat pochybnosti a podezření? Mimochodem dalším významným akcionářem firmy je Jan Růžek, člen krajské Komise legislativně právní.

 

Odpověď:

 

Posílám informace k Vašim dotazům. Upozorňuji, že odpovědi se týkají pouze dražeb majetku ve vlastnictví kraje, nikoliv Krajské zdravotní či jiných subjektů.

 

Společnost Top Credit a.s. byla vybrána v rámci zadaného zjednodušeného podlimitního řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje“, jelikož její nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.

Smlouva o zprostředkování prodeje zbytného majetku Ústeckého kraje byla uzavřena na dobu neurčitou, a to pouze se společností Top Credit, a.s.

V souladu s podmínkami veřejné zakázky a následně uzavřené „Zprostředkovatelské smlouvy“ je výše provize stanovena takto:

 

DRAŽBA

Výše vydražené ceny:                                                                Maximální výše provize:

do 2,5 mil. Kč včetně                                                                   4,99 % z vydražené ceny

nad 2,5 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně                                         124 750,- Kč + 0 % z  části vydražené ceny přesahující 2,5 mil. Kč

nad 5 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně                                          124 750,- Kč + 0 % z  části vydražené ceny přesahující 5 mil. Kč

nad 10 mil. Kč                                                                                 124 750,- Kč + 0 % z části vydražené ceny přesahující 10 mil. Kč

                                                                                                            K výše uvedené provizi bude připočtena DPH.

eAUKCE

Výše max. dosažené ceny:                                                      Maximální výše provize:

do 2,5 mil. Kč včetně                                                                   1,9 % z max. dosažené ceny

nad 2,5 mil. Kč do 5 mil. Kč včetně                                         47 500,- Kč + 0 % z  části max. dosažené ceny přesahující 2,5 mil. Kč

nad 5 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně                                          47 500,- Kč + 0 % z části max. dosažené ceny přesahující 5 mil. Kč

nad 10 mil. Kč                                                                                 47 500,- Kč + 0 % z  části max. dosažené ceny přesahující 10 mil. Kč

 

Co se týká posledního dotazu, žádná taková skutečnost nám nebyla známá. Vzhledem k podmínkám daným zákonem o veřejných zakázkách nelze v rámci výběrového řízení žádnou takovou skutečnost zohlednit (kladně či záporně), jelikož by se jednalo o diskriminační přístup. Z toho důvodu ani podobné záležitosti nezjišťujeme a neprověřujeme.

 

Mimo odpověď jen upřesňuji, aby nedošlo k chybě, že podle mého pátrání není pan Csonka jedním z majitelů firmy Top Credit a.s., nýbrž minoritním společníkem právnické osoby, která je akcionářem společnosti Top Credit.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 8.11.2013 / 8.11.2013 | Účinnost do: 8.12.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém