Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Davida Havlíka, Reportéři ČT, 20.2.2019
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

Před Krajským soudem v Brně probíhá řízení (sp. zn 46 T 1/2017). Obžalobě z podílu na miliardovém podvodu se solární elektrárnou FVE Moldava v Krušných horách čelí kromě solárních podnikatelů a revizního technika i dvě bývalé úřednice odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Duchcově. Již dne 09.03.2015 přitom nabyl právní moci rozsudek Okresního soudu v Teplicích sp.zn. 3 T 180/2011, podle kterého byly tyto úřednice uznány vinnými ze zneužívání pravomoci veřejného činitele. Tohoto trestného činu se dopustili tím, že povolili stavbu fotovoltaické elektrárny FVE Moldava, ačkoliv věděly, že pro vydání takového rozhodnutí nebyly splněny základní zákonné podmínky. V době vydání tohoto rozhodnutí nebyla pro příslušné katastrální území schválena územně plánovací dokumentace a pro předmětnou stavbu nebyl udělen souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu. Po stavebníkovi dále nepožadovaly výjimku ze Zákona o ochraně přírody a krajiny v souladu s § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb ačkoliv stavba zasahuje do ptačí oblasti Východní Krušné hory.

1. Můžete vysvětlit, jak je možné, že i čtyři roky po soudním rozhodnutí, že solární elektrárna FVE Moldava byla postavena protizákonně, dál stojí ?

2. Je to stav definitivní anebo běží řízení o odstranění této stavby ? Pokud ano, kdo je vede a jaké jsou v těchto řízeních nejbližší lhůty a pro co ?

3. Kdo a kdy rozhodl, že solární elektrárna FVE Moldava smí dál stát, ačkoli za její postavení již padly pravomocné tresty a je předmětem dalšího stíhání ?Odpověď:

Dobrý den,

posílám slíbené informace.

Stavba byla realizována na podkladě pravomocného „povolení“ stavebního úřadu vydaného v roce 2009. Toto rozhodnutí stavebního úřadu bylo Krajským soudem v Ústí nad Labem v roce 2015 zrušeno a věc (tzn. „rozhodování o povolení stavby“) vrácena stavebnímu úřadu k dalšímu řízení. Rozsudkem soudu tedy nebylo rozhodnuto o odstranění stavby, ale o tom, že stavební úřad má věc znovu řešit (projednat). Na základě rozsudku soudu oznámil stavební úřad zahájení tzv. „opakovaného stavebního řízení“, jak ukládá ust. § 129 odst. 5 stavebního zákona. Toto řízení se vede o stavbě, jejímž pravomocné „povolení“ bylo zrušeno soudem, přičemž řízení vede stavební úřad, který stavbu „povolil“, tj. stavební úřad Duchcov. Není – li v opakovaném stavebním řízení stavba povolena, nařídí stavební úřad její odstranění. Současný stav tedy není definitivní. Pro vydání rozhodnutí v opakovaném stavebním řízení platí zákonné lhůty.

Krajskému úřadu není známo, zda bylo v opakovaném stavebním řízení již rozhodnuto, neboť ve věci nebyl uplatněn podnět na nečinnost stavebního úřadu ani odvolání proti rozhodnutí. Krajskému úřadu je z úřední činnosti odvolacího orgánu toliko známo, že řízení bylo, z důvodu doplnění dokladů nutných k opakovanému  posouzení stavby, přerušeno, neboť usnesení o přerušení řízení bylo napadeno odvoláním občanského sdružení.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 11.3.2019 / 11.3.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém