Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Gerontologické dny byly o zdravotní i sociální péči, říká Petr Fiala

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Gerontologické dny byly o zdravotní i sociální péči, říká Petr Fiala
Dvoudenní kongres odborných přednášek se jako Gerontologické dny uskutečnil 3. a 4. dubna v Kulturním domě Teplice. Záštitu nad akcí převzal mj. hejtman Jiří Šulc.
 

 
 

Tisková zpráva z 8. dubna 2004

Gerontologické dny byly o zdravotní i sociální péči, říká Petr Fiala

Zdravotní péči o seniory byl věnován dvoudenní kongres, který se konal 3. a 4. dubna v Teplicích. Akce s názvem Gerontologické dny Severozápad byla příležitostí pro setkání, diskusi a výměnu zkušeností a poznatků odborníků, představitelů regionů, zástupců veřejné správy i poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb pro seniory i seniorů samotných. Akci společně zaštítili zástupci Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje. Ústecký kraj podpořil kongres také finančně, částkou sto tisíc korun přispěl na pronájem prostor a vydání sborníku. „Gerontologické dny se konaly v lázeňském městě Teplice poprvé a navázaly na předchozí ročníky v Karlových Varech. Považuji toto setkání odborníků za důležité, geriatrie je obor, jehož význam stále roste a bude se, dříve či později, dotýkat každého z nás. Spojují se v něm prvky zdravotní a sociální péče. Vzhledem k tomu, že v obou těchto oblastech dnes dominuje veřejný sektor, je nutné, aby se jimi také patřičně zabýval. Nemám teď na mysli jen poskytování péče. Chtěl bych upozornit především na to, že důležitá je také tvorba koncepce či pravidel v oblasti zdravotní a sociální péče o seniory,“ řekl náměstek hejtman Petr Fiala v úvodu konference.  Ta se věnovala dvěma hlavním oblastem - prevenci, diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod a následné péči v zdravotnických a sociálních zařízeních. Přednášející hovořili například o následné léčbě pacientů po prodělaném mozkovém infarktu, o možnostech ergoterapie u gerontologických pacientů po mozkových příhodách nebo o cévních mozkových příhodách z pohledu záchranáře. Zdravotnická zařízení dnes v Česku svou skladbou podle řady odborníků neodpovídají potřebám stárnoucí populace. Do budoucna bude podle nich nezbytné, aby zdravotnictví poskytovalo více péči následnou a rehabilitační. Jestliže lidé nad 65 let dnes tvoří asi 15 procent obyvatel ČR, podle propočtů by jich v roce 2030 měla být bezmála čtvrtina a v roce 2050 třetina, tedy přes tři miliony.
      „Pokud diskutujeme o tom, jak zlepšit zdravotní péči o seniory, považuji za nutné, aby se zároveň otevřela diskuze na téma jejího dlouhodobého zajištění, a to jak z pohledu kapacit a kvality, tak i z pohledu financování. Je všeobecně známé, že například nemocnice následné péče se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, týká se to například i Nemocnice následné péče v Ryjicích, kterou kraj zřizuje. Asociace českých a moravských nemocnic požadovala nárůst plateb od zdravotních pojišťoven pro tento typ nemocnic o šest procent. Skutečnost je jiná, navýšení ke kterému došlo činí pouhá dvě procenta. Ústecký kraj na zdravotní péči přispívá, nemůže ji však plně hradit. Financujeme jako zřizovatel v našich příspěvkových organizacích investiční akce, opravy a modernizace. Péči o pacienty by měly platit zdravotní pojišťovny. Jestliže peníze od nich dlouhodobě nestačí, je chyba v systému, a ten je pak potřeba změnit. Bylo by podle mě lepší udělat to dnes, než čekat na to, až nás k tomu donutí okolnosti,“ říká Petr Fiala.
      Ústecký kraj se věnuje problematice zdravotní péče o seniory dlouhodobě a její řešení zahrnul i do svého programu „Zdravý kraj České republiky – Ústecký kraj“, jehož garantem je právě náměstek hejtmana. „Dlouhodobě se snažíme o to, aby v Ústeckém kraji byly vytvořeny podmínky pro zdravé a aktivní stárnutí. I to je důvodem proč nakupujeme do krajských nemocnic moderní diagnostické přístroje. Všichni pacienti v našem regionu, včetně seniorů, musí mít zajištěnou moderní a dostupnou zdravotní péči. Kraj se by se v budoucnu ale neměl v oblasti péče o seniory orientovat jen na zdravotnictví. S tím jak se prodlužuje délka života, bychom se měli více zaměřit i na kvalitu života seniorů. Ústecký kraj dnes podporuje ze svých programů například neziskové organizace, které se práci pro seniory věnují. Osobně ale vidím v této oblasti dost prostoru pro další aktivity a také pro využití peněz, které v různých programech nabízí Evropská unie,“ uzavírá Petr Fiala.

 

 

Záběr z Gerontologických dní v teplickém domu kultury. Foto: A. Souček.
Záběr z Gerontologických dní v teplickém domu kultury. Foto: A. Souček.

Odborným garantem Gerontologických dní byl Jaroslav Műllner, ředitel Nemocnice následné péče v Ryjicích, p.o. Ústeckého kraje (vlevo). S náměstkem hejtmana Petrem Fialou v březnu hovořili také o chystané akci. Foto: Zb. Šebesta.
Odborným garantem Gerontologických dní byl Jaroslav Műllner, ředitel Nemocnice následné péče v Ryjicích, p.o. Ústeckého kraje (vlevo). S náměstkem hejtmana Petrem Fialou v březnu hovořili také o chystané akci. Foto: Zb. Šebesta.

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 8.4.2008 / 8.4.2008 | Zveřejnit od-do: 8.4.2008-7.5.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém