Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Hejtman připomínkoval návrh celostátní koncepce zdravotnictví

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc odeslal ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové dopis s připomínkami k návrhu Koncepce péče o zdraví v České republice v letech 2004 - 2009 "Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví". Tento návrh je určený pro celospolečenskou diskusi.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 20.12.2004

 

Hejtman připomínkoval návrh celostátní koncepce zdravotnictví

 

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc odeslal ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové dopis s připomínkami k návrhu Koncepce péče o zdraví v České republice v letech 2004 – 2009 „Lidsky důstojné a efektivně fungující zdravotnictví“. Tento návrh je určený pro celospolečenskou diskusi.

„Záměry v něm obsažené výrazně posilují vliv státu, respektive ministerstva zdravotnictví, a to ve vztahu k občanům, samosprávám, zdravotnickým zařízením i pojišťovnám. Většina změn nemá podle mého názoru oporu v zákoně a zasahuje do pravomocí samospráv a zdravotnických zařízení. Něco takového považuji v době, kdy se upouští od modelu centrálního řízení, za chybu, v koncepci navíc chybí jakýkoli prostor pro diskusi o vyvážení kompetencí a odpovědnosti vlády, regionů a dalších subjektů,“ uvedl Jiří Šulc.

Transformace zdravotnictví není podle hejtmana možná bez stanovení jasných pravidel a mantinelů. Zásadní změny je nutné podložit legislativně. „V situaci, kdy není pevně stanoven rozsah zdravotní péče, na kterou mají občané právo na základě veřejného zdravotního pojištění, není určena  potřebná síť poskytovatelů zdravotní péče, spádovost území nebo zajištěno dostatečné a rovné financování, může necitlivým a nedostatečně připraveným postupem dojít k nevratným krokům a tím i k ohrožení dostupnosti zdravotní péče pro občany,“ píše ve svém dopise ministryni Jiří Šulc.

Hejtman rovněž kritizoval v koncepci obsažený záměr zatěžovat poskytovatele zdravotní péče i samosprávy zaváděním dalších orgánů a kompetencí, které se jeví jako nadbytečné. „V neposlední řadě se mi v koncepci nelíbí také návrh zavedení papírových zdravotních knížek. V době informačních technologií je něco takového plýtváním papírem a prací lidí. Věřím, že ministryně zdravotnictví zváží přepracování koncepce a společnými silami se nám podaří zajistit kvalitní systém zdravotní péče, jako je tomu v ostatních evropským zemích,“ uzavírá hejtman Jiří Šulc.

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: zatecka.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.12.2004 / 20.12.2004 | Zveřejnit do: 20.1.2005

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém