Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Hejtman s velvyslancem ČR v Kyjevě otevřel v Užhorodu Dům regionu s cílem reprezentovat Ústecký kraj

 
Užhorod
Den před prvním výročím podpisu Dohody o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Zakarpatskou oblastní radou zahájil hejtman Oldřich Bubeníček, společně s velvyslancem ČR v Kyjevě Radkem Matulou, činnost „Českého domu“ – oficiálně Domu regionu – Užhorodu. Cílem projektu je reprezentace Ústeckého kraje a také realizace aktivit vedoucích k rozvojové pomoci Zakarpatí.
Tisková zpráva ze dne 4. července 2018
 

 
 

Velvyslanec České republiky na Ukrajině Radek Matula při slavnostním otevření uvedl: „Jsem rád, že se opět mohu nacházet v Užhorodu, v Zakarpatské oblasti, kde Češi zanechali celou řadu významných stop a i dnes se aktivně podílí na životě oblasti a města. Ukrajina představuje pro Českou republiku velmi důležitého, přirozeného partnera. Partnera, s nímž chceme zachovat a dále rozvíjet pestrou škálu vzájemných vztahů. Partnera, který má naši podporu mezinárodně – politickou a je rovněž příjemcem české rozvojové, transformační a humanitární pomoci. Projektová pomoc a podpora – z centrální úrovně, ale i z úrovně některých českých krajů – byla za poslední cca čtyři roky, tj. po revoluci důstojnosti, nebývale aktivizována, získala pevné obrysy, stala se viditelnou a upevnila pozici ČR ve vnímání ukrajinské odborné i široké veřejnosti. A napomáhá utváření dobré atmosféry ve dvoustranné česko-ukrajinské relaci. Výlučné postavení mezi ukrajinskými regiony, z historického
i kulturního hlediska, má pro Českou republiku Zakarpatská oblast. Důkazem tohoto výlučného postavení je zájem celé řady českých krajů o partnerské vztahy a spolupráci právě se Zakarpatskou oblastí. Dnes se zde setkáváme díky přesvědčení vedení Ústeckého kraje, ale i dalších představitelů kraje, podnikatelských kruhů, že další prohloubení vzájemné spolupráce se Zakarpatskou oblastí bude prospěšné a oboustranně výhodné. Dnes se v Užhorodu otevírá Dům regionu, chcete-li Český dům, který zde bude reprezentovat Ústecký kraj. Toto zastoupení Ústeckého kraje bude provozované péčí Ústecko-zakarpatské agentury. Chci poblahopřát všem, kteří se podíleli na zdaru této myšlenky. Je to určitě velká hodina pro všechny, kteří se o tento projekt zasazovali a věnovali jeho přípravě spoustu úsilí, času i finančních prostředků. Skončila první etapa realizace myšlenky, realizace projektu, autoři mohou slavit zdařilé zakončení díla – a mohou slavit s oprávněnou hrdostí.

K blahopřání nyní připojím přání – a totiž aby ta další etapa, tedy vlastní, praktická činnost spolku, Ústecko-zakarpatské agentury, činnost tohoto domu, byla úspěšná. Nyní je třeba usilovat o to, aby tyto důstojné prostory byly co nejčastěji naplněny zájemci o spolupráci obou regionů v různých oblastech života – v obchodu a ekonomice – při hledání nových možností pro investiční činnost a obchodní a průmyslovou spolupráci, v kultuře, vzdělání, cestovním ruchu atd., aby se zde co nejčastěji konaly zajímavé, přitažlivé akce, aby se tento Český dům stal místem častých schůzek podnikatelů, studentů, krajanů, všech, kteří mají kladný vztah k Čechům (a já doufám, že to jsou všichni občané Zakarpatské oblasti), aby se stal možná i místem pro organizaci kurzů českého jazyka, místem, kde se bude hovořit o společensko-kulturních odkazech ve vazbě na ČR, o obnovování čs. stop v Zakarpatské oblasti.

Já pevně doufám, že Dům regionu bude stabilní základnou pro veškeré tyto aktivity, že obohatí toto město, že bude postupem času stále více přispívat k celkovému rozvoji Užhorodu a celé Zakarpatské oblasti.

Chtěl bych využít příležitosti a poděkovat vedení Zakarpatské oblasti i města Užhorod za zájem o rozvoj spolupráce s ČR a podporu veškerých aktivit.

Ze strany velvyslanectví mohu přislíbit podporu pro činnost spolku a tohoto domu. Na závěr ještě jednou přeji agentuře a tomuto domu dostatek síly a inspirace k činnosti.“

01
Zprava stojící: velvyslanec ČR v Kyjevě Radek Matula, předseda oblastní rady ukrajinské Zakarpatské oblasti Michail Rivis a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

02

Hejtman Oldřich Bubeníček v projevu mimo jiné prezentoval snahu Ústeckého kraje pomoci partnerskému regionu Zakarpatí.

 

03
Stvrzeno podpisem!

 

04

 

05
Ukrajinsko - česká spolupráce u pomníku prvního československého a prezidenta v Užhorodu.

 

07
Školu postavili čeští architekti v době, kdy Zakarpatská Ukrajina patřila k Československu. Dnes se na škole učí jako další cizí jazyk i čeština.

 

  
Zodpovídá: Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 4.7.2018 / 4.7.2018 | Zveřejnit od: 4.7.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém