Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Hejtman Ústeckého kraje požádal vládu ČR o obnovení splavnosti Labe

 
jd
Vláda České republiky na svém zasedání dne 17. ledna 2018 po projednání rozhodla, že ve vztahu k ochraně významně negativně ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 existují naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu na schválení Koncepce vodní dopravy pro období 2016 - 2023 včetně opatřeni „Realizace stavebních opatření odstraňujících úzká místa omezující plavební provoz“ a zahrnujícího návrh záměru „Plavební stupeň Děčín". Rozhodnutí vlády uvítal jak hejtman Oldřich Bubeníček, tak předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje Jiří Aster.
 

 
 

Před jednáním vlády o koncepci vodní dopravy se na premiéra a příslušné ministry obrátil hejtman Oldřich Bubeníček dopisem, ve kterém se píše:

Obracím se na Vás ve věci rozhodování vlády o převaze veřejných zájmů v souvislosti s vládou schvalovanou Koncepcí vodní dopravy, jejíž součástí je Plavební stupeň Děčín.

V našem kraji byla nákladní lodní doprava a na ni navázané výrobní a obchodní aktivity historicky zdrojem obživy významné části obyvatelstva a ekonomickým přínosem pro všechny. S rozvojem osobní lodní dopravy došlo k výraznému rozvoji turistického ruchu, a to i na mezinárodní úrovni. Vlivem dlouhodobě nepříznivé splavnosti řeky Labe v úseku Ústí nad Labem - hranice SRN však došlo k drastickému omezení veškerých těchto aktivit, mnoha z nich hrozí zánik.

Prioritou Ústeckého kraje je obnovení a zachování dostatečné splavnosti Labe v celém úseku, tj. až po státní hranici. Tato priorita je zakotvena ve všech našich strategických a rozvojových dokumentech (Strategie rozvoje Ústeckého kraje do r. 2027, Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020, Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje).

Na realizaci plavebního stupně Děčín závisí rozvoj vnitrostátní vodní dopravy, zachování a rozvoj přístavů a multlmodálních logistických center (Děčín, Ústí n. L., Lovosice), s tím související zachování a rozvoj pracovních příležitostí, včetně těch, které jsou na fungující lodní dopravu navázány (loděnice, cestovní ruch, rekreace, atd.), nehledě na příležitost regulovat povodňové situace.

Jelikož bylo prokázáno, že pro zachování vodní dopravy je nezbytná stavba jezu v Děčíně, žádáme Vás, aby vláda rozhodla v této kauze ve prospěch výrazně převažujícího veřejného zájmu na schválení koncepce vodní dopravy pro období 2016-2023 včetně opatření zahrnujícího “Plavební stupeň Děčín“.

Náš kraj navíc patří k nejvíce strukturálně postiženým regionům v ČR a omezení vodní dopravy by znamenalo další ohrožení snah o revitalizaci tohoto územního celku. Rozvoj ekologické vodní dopravy a zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi jsou nedílnou součástí strategických materiálů Ústeckého kraje.

jd
Vizualizace jezu Děčín (zdroj: KHK ÚK)

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 18.1.2018 / 18.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém