Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 1. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

  1. Splnili úředníci krajského úřadu svou zákonnou povinnost a oznámili příslušnému správnímu orgánu shora uvedené jednání honebního starosty Honebního společenstva Malšovice, které má znaky přestupku podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích?

  2. V případě, že tak bylo učiněno, žádám o sdělení, jakému správnímu orgánu (úřad a odbor) byla tato věc oznámena a kdy.

  3. V případě, že tak učiněno nebylo, žádám o informaci, z jakého důvodu nebylo ze strany úředníků krajského úřadu postupováno v souladu správním řádem České republiky, tedy zákonem číslo 312/2002 Sb. a zákonem číslo 200/1990 Sb.


Odpověď:

K Vámi vzneseným otázkám sdělujeme, že krajský úřad neoznámil žádný přestupek, z jehož spáchání by mohl být podezřelý honební starosta Honebního společenstva Malšovice, protože k takovému postupu neshledal právní důvod, přičemž ani nadále takový důvod neshledává.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.2.2017 / 23.2.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém