Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 3. 2017.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

  1. Co opravňuje krajský úřad posuzovat, zda se jedná o přestupek či nikoliv.

  2. Jakým zákonným ustanovením je dána příslušnost krajského úřadu k posuzování jednání honebního starosty HS Malšovice, zda se jedná o přestupek.

  3. Z jakého zákonného zmocnění si může krajský úřad činit úsudek, zda má probíhající odvolací řízení ve věci honitby Malšovice vliv na jednání honebního starosty, které má znaky přestupku. Tedy zda si o přestupku krajský úřad činí úsudek o předběžné otázce, pokud je příslušným správním orgánem k projednání k přestupku.

  4. Proč ze strany krajského úřadu nebylo postupováno podle platných právních norem a nebylo jednání honebního starosty oznámeno příslušnému správnímu orgánu, který jako jediný příslušný správní orgán může posoudit, zda se jedná či nejedná o přestupek.

  5. Proč krajský úřad jak sám rád uvádí, mojí žádost ze dne 27. 1. 2017 nevyhodnotil podle jejího obsahu jako podnět na přestupek a nepostupoval v souladu s ustanovením § správního řádu, na což ho upozorňovalo i Ministerstvo zemědělství.

  6. Zda některá z oprávněných osob má zkoušku odborné způsobilosti k projednávání přestupků, když si činí závěry, kterými dochází k názoru, že honební starosta se nedopustil přestupku.

     

Odpověď:


K otázce označené v žádosti o informace pořadovým číslem 6: „Zda některá z oprávněných úředních osob, tedy xxx či xxx mají zkoušku odborné způsobilosti k projednávání přestupků, když si činí závěry, kterými dochází k názoru, že honební starosta se nedopustil přestupku.“ poskytuje povinný subjekt tuto informaci:

Žadatelem označené oprávněné úřední osoby nejsou držiteli zkoušky z odborné způsobilosti k projednávání přestupků.

 

K otázkám označeným v žádosti o informace pořadovým číslem 1 až 5 vydal povinný subjekt dne 31.3.2017 samostatné rozhodnutí o odmítnutí informace podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 13.4.2017 / 13.4.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém