Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Informace o postupu řízení v případě GRG Investment a.s.

 
Informace o průběhu správního řízení, které zahájil Krajský úřad Ústeckého kraje dne 28. 6. 2010 v návaznosti na červnový požár skladu odpadních pneumatik v Tušimicích s provozovatelem zařízení na zpracování pneumatik, v jehož prostoru k požáru došlo.
 

 
 

Tisková zpráva z 10. srpna 2010

 

V návaznosti na červnový požár skladu odpadních pneumatik v Tušimicích zahájil  Krajský úřad Ústeckého kraje dne 28. 6. 2010 správní řízení s provozovatelem zařízení na zpracování pneumatik, v jehož prostoru k požáru došlo. Předmětem řízení je změna nebo odejmutí souhlasu k provozování tohoto zařízení.

 

Sklad byl provozovatelem, společností GRG Investment a.s., či jeho personálně spřízněným předchůdcem, společností GRG Holding s.r.o., založen v rozporu s právními předpisy i se schváleným provozním řádem. Počátkem roku 2010 mu proto byla pravomocně uložena pokuta Českou inspekcí životního prostředí a Krajský úřad Ústeckého kraje mu zároveň uložil povinnost uskladněné pneumatiky přednostně zpracovat, a to v minimálním množství 2 000 t za měsíc. Tuto povinnost však provozovatel plnil pouze tři měsíce, a to až do požáru, k němuž došlo dne 17. 6. 2010. Při požáru byl poškozen majetek dalších osob, byla ohrožena funkce horkovodu zásobujícího teplem město Kadaň, a rovněž funkce elektrického vedení 400 kV s rizikem vážných dopadů na stabilitu energetické soustavy v celostátním měřítku. Musela být evakuována řada domácností i pracovišť v bezprostředním okolí. V souvislosti s hasebním zásahem došlo k havarijnímu zhoršení jakosti povrchových vod, které si vyžádalo další sanační zásah. Hasičský záchranný sbor vyčíslil náklady zásahu na 4 miliony korun.

 

Společnost GRG Investment a.s. namítla ve svém písemném vyjádření ze dne 15. 7. 2010 podjatost celého Krajského úřadu Ústeckého kraje a všech jeho zaměstnanců bez výjimky. V souladu se správním řádem postupuje krajský úřad námitku podjatosti Ministerstvu životního prostředí k rozhodnutí, neboť tato námitka směřuje rovněž proti řediteli krajského úřadu, který již nemá přímého nadřízeného, příslušného ve smyslu správního řádu o námitce podjatosti rozhodnout. Do doby  rozhodnutí o podjatosti nemůže krajský úřad v řízení o změně či zrušení povolení provozu rozhodnout. Krajský úřad hodnotí postup společnosti GRG jako oddalovací taktiku před konečným rozhodnutím v započatém správním řízení místo toho, aby se zodpovědně postavil k následkům červnového požáru v areálu firmy.

 

Připravil:

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 10.8.2010 / 10.8.2010 | Účinnost do: 31.8.2011

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém