Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Školství, mládež a tělovýchova > Základní vzdělávání > Aktuality

 

Informace pro školy zapojené do školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol

 
SZIF plánuje ve školním roce 2018/2019 změny v potvrzování dodávek produktů školami v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Žadatelé o podporu na produkty budou moci v průběhu školního roku podávat žádosti i elektronicky přes Portál farmáře.
 

 
 

Žadatelé o podporu na produkty budou moci v průběhu školního roku podávat žádosti i elektronicky přes Portál farmáře. Při tomto druhu podání žádosti budou elektronizovány dokumenty Přehledy měsíčních dodávek produktů, které potvrzují školy.

Pro realizaci elektronizace Přehledů měsíčních dodávek produktů, proběhnou následující kroky:

Identifikační číslo školy

SZIF přidělí každé škole a každému odloučenému pracovišti kam jsou dodávány produkty v rámci školních projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol identifikační číslo školy (dále „ID“).

ID bude mít podobu 11místného alfanumerického kódu „CZ12345678X“, bude neměnné a na jeho základě bude každé škole resp. odloučenému pracovišti přidělen přístup do Portálu farmáře pro potvrzení dodávek produktů za jednotlivé měsíce školního roku.

Registrace škol

Registrace škol na Portálu farmáře bude probíhat zjednodušeným způsobem. Školy nemusí vyplňovat žádné registrační údaje a dokumenty. V průběhu posledního čtvrtletí roku 2018 SZIF školám zašle datovými schránkami informace o přihlašovacích údajích. Každé odloučené pracoviště bude identifikováno zvlášť, ale informace o přístupovém jménu a heslu budou zaslány svodně do datové schránky náležející ředitelství školy.

Ve zprávě bude uvedeno ID školy nebo odloučeného pracoviště (přístupové jméno), jednorázové vstupní heslo a odkaz na přihlášení.

Po přihlášení bude nutné změnit inicializační heslo na trvalé a zadat e-mailovou adresu, na kterou budou chodit informace o možnosti potvrdit dodávku.

Potvrzování dodávek školami

Pokud bude žadatel o podporu v rámci školních projektů využívat elektronického podání žádostí přes Portál farmáře, budou data o dodaných produktech za daný měsíc systémem seskupena a bude vygenerován elektronický dokument Přehled měsíčních dodávek produktů. Ve chvíli vytvoření tohoto elektronického dokumentu bude e-mailem odeslán odkaz na tento dokument na emailovou adresu školy zadanou při prvním přihlášení školy s výzvou k potvrzení. Pro potvrzení dodávek bude nutné se přihlásit přihlašovacím jménem (ID školy nebo odloučeného pracoviště) a heslem.

V elektronickém Přehledu měsíčních dodávek produktů bude uveden výrobek, který byl škole dodán a počet porcí. Pokud byly dodávky v pořádku a není potřeba nic opravovat ani komentovat, bude možné stiskem tlačítka odeslat potvrzení. V případě, že byl škole dodán jiný počet produktů, bude možné dané množství vepsat do příslušné kolonky. Pokud do Vaší školy byl dodán jiný produkt nebo nebyla kvalita produktu vyhovující, bude možné vepsat text do pole „Poznámka“.

Pokud žadatel o podporu rámci školních projektů nebude využívat pro podávání žádostí Portál farmáře, nic se oproti minulému školnímu roku nemění a škola bude i nadále potvrzovat papírové verze dokumentů Přehled měsíčních dodávek produktů.

V případě jakýchkoli dodatečných dotazů je možné kontaktovat SZIF na e-mailu skolni.projekty@szif.cz.

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Zábojníková
Vytvořeno / změněno: 3.9.2018 / 3.9.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém