Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Kácení bukových lesů na svazích Krušných hor

 
ODPOVĚĎ pro Zuzanu Mendlovou, MF Dnes, 20.12.2017
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Dobrý den,

prosím o zaslání odpovědí na otázky týkající se kácení bukových lesů na svazích Krušných hor na Mostecku a Litvínovsku. V poslední době prý probíhá těžba dřeva ve větším měřítku. Stromy se kácí v lesích, které patří Lesům ČR, Městským lesům Most a pražským společnostem Royal Pine a I.H.Farm. 

Těžební plán jednotlivých společností schvaluje krajský úřad?

 

Pokud ano, tak:

 

Probíhá současný rozsah a postup těžby dle něj? Provádí kraj kontroly v místě?

 

Eviduje krajský úřad na jak velkém území se v současné chvíli dřevo z bučin těží? Můžete mi zaslat přesné číslo?  

 

Je povolená těžba plošná nebo jen probírkou jednotlivých stromů?

 

Jak je to s obnovou (novou výsadbou) lesů?

 

Neuvažuje kraj o zavedení určitého stupně ochrany rozsáhlých bukových lesů na svazích Krušných hor?


Odpověď:

Dobrý den,

plán těžeb krajský úřad neschvaluje, schvaluje pouze jednou za deset let takzvaný závazný ukazatel maximální výše těžeb za celý lesní majetek (přesněji se tomu říká lesní hospodářský celek), a to v rámci  lesního hospodářského plánu. Konkrétní těžba na konkrétním místě schvalování nepodléhá,  je určována pouze rozhodnutím vlastníka lesa a zákonnými omezeními, k nimž patří minimální věk těženého porostu a maximální plocha těženého porostu. V krušnohorských bučinách ve státním vlastnictví je nadto ve vybraných lokalitách těžba předem konzultována s krajským úřadem z hlediska možného dopadu  na zájmy ochrany přírody (na evropsky významnou lokalitu Východní Krušnohoří). Těžby v soukromých lesích takto předem konzultovány nejsou.

 

Ve vztahu k těžbám tedy může být předmětem kontroly pouze dodržování některých zákonných omezení. Taková kontrolní činnost přísluší především úřadům obcí s rozšířenou působností a ČIZP. Krajský úřad ji běžně neprovádí.

 

Data o těžbách se evidují až zpětně za uplynulý kalendářní rok prostřednictvím úřadů obcí s rozšířenou působností, centrální evidenci vede Ústav pro hospodářskou úpravu lesa.

 

Možné a legální jsou oba způsoby těžby. V případě plošné těžby (holé seče) je třeba dodržet zákonné omezení maximální plochy takového zásahu.

 

Vlastník lesa je povinen paseku zalesnit do dvou let a tzv. zajistit (tj. dosáhnout určité minimální výše, odolnosti a hustoty nové výsadby) do sedmi let. Plnění této povinnosti je kontrolováno úřady.

 

Většina svahových bučin je součástí evropsky významné lokality Východní Krušnohoří a tedy  součástí celoevropské sítě chráněných území známé pod názvem Natura 2000. Krajský úřad připravuje uvnitř této evropsky významné lokality rozšíření některých stávajících přírodních památek a přírodních rezervací a rovněž vyhlášení nových, a to mimo jiné právě s ohledem na rizika spojená s probíhající těžbou. ​

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 10.1.2018 / 10.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém