Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Komentáře a tabulky - finanční kontroly

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 28. 7. 2016.
 

 
 

Dotaz žadatele:

… poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, k datu podání žádosti….

 

Odpověď:

Strukturu a rozsah Zprávy o FK stanovilo pro jednotlivé předkladatele Ministerstvo financí ve vyhl. č. 64/2002 Sb., kterou provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, kterou s účinností od 1.8.2004 nahradila vyhláška č. 416/2004 sb.; zpracovány, předávány a uchovávány jsou elektronicky v tzv. Modulu IS FKVS Ministerstva financí ČR. Pouze to má také přístup do všech Zpráv o FK zpracovaných a odeslaných jednotlivými předkladateli.

Na základě telefonické a mailové komunikace dne 1.8.2016 byla vaše žádost specifikována tak, že požadujete poskytnutí částí jednotlivých Zpráv o FK, konkrétně:

1. Komentáře k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za příslušný rok.

2. Tabulky k informacím dle § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. (vyhotovována až dle vyhl. č. 416/2004 Sb.).

 

Žadateli byly zaslány požadované informace přílohou (Zprávy 2002-2015 a Tabulky 2004-2015).

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 9.8.2016 / 9.8.2016

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém