Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > GDPR

 

Koncepce - strategický dokument a metodika implementace

 
 
 
 

Ústecký kraj se dlouhodobě zabývá rozvíjením svých vnějších a mezinárodních vztahů. Prostřednictvím nich přispívá nejen k dosahování strategických cílů kraje, ale také získává i předává zkušenosti pro místní i regionální rozvoj. Až do současné doby však tato otázka nebyla koncepčně podchycena. Proto vznikla Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje v rámci projektu financovaného z OPLZZ (prioritní osa 4.4a).
Hlavní smysl Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje spočívá v podpoře vnějších vztahů a mezinárodních aktivit kraje, obcí, firem a nestátních neziskových organizací.
Koncepce rozlišuje dva základní typy vnějších vztahů, tj. vnější vztahy na mezinárodní úrovni a vztahy s ostatními subjekty v ČR. Ačkoli má Ústecký kraj řadu kompetencí a může významně ovlivňovat svůj regionální rozvoj, rozvoj vnějších vztahů nemůže být záležitostí a náplní práce „pouze jediného místa“ (např. zastupitelstva kraje nebo odboru KÚ). Ústecký kraj a jeho krajský úřad může cílevědomě ovlivňovat významnou, ale zdaleka ne veškerou oblast vnějších vztahů. Rozvoj vnějších vztahů je proto nutné vnímat jako funkci všech regionálních aktérů.
Koncepce obsahuje ve své analytické části vyhodnocení potřeb a zájmů jednotlivých skupin aktérů a jejich působení v oblasti rozvoje vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje. Samotné řešení těchto vztahů kraje je formulováno nikoliv jako „jednorázová“ záležitost či aplikace pevného plánu, ale jako neustále se vyvíjející koncepce vztahů a působení mezi subjekty uvnitř kraje a mimo kraj.

 

Návrhová část koncepce obsahuje tři základní směry vnějších či mezinárodních vztahů:

  • Kraj sám iniciuje spolupráci v oblasti vnějších či mezinárodních vztahů;
  • Subjekty působící v Ústeckém kraji iniciují spolupráci v oblasti vnějších či mezinárodních vztahů;
  • Vnější subjekty a potenciální zahraniční partneři iniciují možnou spolupráci s krajem či s některým subjektem působícím v Ústeckém kraji.

 

 
 

Odkazy


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém