Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí a zemědělství > Koncepční dokumenty

 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
2.9.2013Aktualizace Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji [PDF, 1,9 MB]
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání dne 26. 6. 2013 schválilo usnesením č. 92/7Z/2013 dokument „Aktualizace Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji“, který předložil odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o aktualizovaný koncepční materiál pro rozvoj ekovýchovy v našem kraji pro období let 2013 – 2020.
Aktualizovaná koncepce EVVO sleduje moderní trendy a současné potřeby v oblasti EVVO v kraji. Skládá se z rozborové části vyhodnocující plnění Koncepce EVVO Ústeckého kraje z roku 2004, shrnující stav a nedostatky EVVO. V návrhové části dokumentu jsou vymezeny cíle, opatření a plány směřující k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji.
Ing. Karla Škorpilová
22.6.2010Návrh koncepce Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje a Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znení pozdějších předpisů (06/2009)Ing. Tomáš Peřina
24.6.2010Integrovaný krajský program snižování emisí Ústeckého kraje, Integrovaný krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje-Posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zák.č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (03/2010)Ing. Tomáš Peřina
4.6.2012Programový dodatek ke krajskému programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (05/2012) [PDF, 285 kB]Ing. Helena Antošová
4.6.2012Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (05/2012) [PDF, 1,7 MB]Ing. Helena Antošová
16.4.2012Koncepce směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje [PDF, 1,3 MB]Ing. Daniel Engel
16.4.2012Koncepce rozvoje agroturistiky s využitím přírodního bohatství Ústeckého krajeIng. Daniel Engel
16.3.2012Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (02/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Souhrnný akční program k provedení KSEI a ÚEK Ústeckého kraje (03/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Krajský regulační řád pro regulaci vybraných zdrojů znečišťování (03/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku Ústeckého kraje (03/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Krajský program snižování emisí látek přispívajících ke změně klimatu Země Ústeckého kraje (03/2004) [PDF, 2 MB]Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Krajský program pro zlepšení specifických problémů Ústeckého kraje (03/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (03/2004)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Aktualizace programového dodatku programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje – Situační analýza (07/2007) [PDF, 967 kB]Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Aktualizace Krajského programu snižování emisí Ústeckého kraje a Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje (08/2010)Ing. Tomáš Peřina
16.3.2012Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje, včetně programového dodatku (06/2006)Ing. Tomáš Peřina

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství - 2014 > Koncepční dokumenty

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém