Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web > Krajský úřad > Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Kopie protokolu z otvírání obálek

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 5. 2015.
 

 
 

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)

„…o protokol z otevírání obálek k veřejné zakázce ´Zřízení klimatizačního zařízení na budově B KUUK´ Zadavatelem předmětné zakázky je Krajský úřad Ústeckého kraje. Z protokolu o otevírání obálek žádáme především o sdělení identifikace jednotlivých uchazečů včetně jejich nabídkových cen.“.

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti k poskytnutí protokolu z otevírání obálek veřejné zakázky „Zřízení klimatizačního zařízení na budově B KU UK“, která byla doručena dne 7. 5. 2015 Vám v příloze poskytujeme požadované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jelikož se však jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, která se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) pouze musí respektovat a dodržovat § 6 tohoto zákona, bylo i v tomto výběrovém řízení postupováno dle vnitřních pravidel zadavatele. Dle vnitřních pravidel zadavatele se v rámci výběrového řízení zakázek malého rozsahu nevyhotovuje Protokol z otevírání obálek, nýbrž pouze Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, jehož přílohou může být hodnotící tabulka. Zápis o posouzení a hodnocení nabídek, Zápis o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 a hodnotící tabulku vám přikládáme přílohou. V těchto dokumentech najdete požadované údaje.

 

Dále pro informaci uvádíme, že termín pro podání nabídek byl do 4. 5. 2015 do 15:00 hod. Váš dotaz byl doručen dne 7. 5. 2015, tedy pouhé dva pracovní dny po termínu pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že předmětná zakázka „Zřízení klimatizačního zařízení na budově B KU UK“, byla zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu, která se zákonem, až na § 6, neřídí a není tedy povinností zadavatele, aby otevíral doručené nabídky ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, jeví se nám termín podání vaší žádosti jako termín velmi krátký ode dne pro podání nabídek. Vzhledem k tomu, že jste uchazečem, který ve výše zmíněném výběrovém řízení podal nabídku bylo vám, po rozhodnutí zadavatele, odesláno Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

 

 

Žadateli byly zaslány přílohou:

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Zřízení klimatizačního zařízení na budově B KUUK“; VZINV-KR-6/INV/2015 (kopie)

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 včetně hodnotící tabulky k veřejné zakázce s názvem „Zřízení klimatizačního zařízení na budově B KUUK“; VZINV-KR- 6/INV/2015 (kopie)

 
Zodpovídá: Bc. Pavla Pilařová
Vytvořeno / změněno: 2.6.2015 / 2.6.2015

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém