Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Sociální péče

 

Kraj realizoval dva projekty Programu prevence kriminality na místní úrovni

 
x
Ústecký kraj, odbor sociálních věcí KÚÚK, realizoval v roce 2017 za finanční podpory Ministerstva vnitra, v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni, dva projekty. První projekt „Náročné životní situace dětí a mladistvých“ reagoval na problematiku dětských obětí. Projekt zahrnoval výrobu 1214 látkových hraček, které jsou určené pro pracoviště OSPODů, ZDVOPů a PČR v Ústeckém kraji. Dále byly v rámci projektu realizovány 2 semináře pro pracovníky OSPODů a ZDVOPů.
 

 
 

Druhý projekt „Orientace v náročné životní situaci“ reagoval na potřebu vzdělávání kurátorů pro děti a mládež, kteří pracují s dětmi s výchovnými problémy, ohroženými trestnou činností apod. V rámci tohoto projektu proběhly dva pobytové víkendové zátěžové kurzy. Cílem byl rozvoj kompetencí uvedených odborných pracovníků, a to jak v rovině profesního rozvoje, tak v rovině osobnostního růstu.

V roce 2018 plánuje Ústecký kraj, odbor sociálních věcí KÚÚK, opět realizaci dvou projektů za finanční podpory Ministerstva vnitra, Programu prevence kriminality na místní úrovni. Projekt „Orientace v náročné životní situaci 2018“ je projektem navazujícím a rozšiřujícím z předcházejícího roku. Rozšíření se týká dvou rovin. První je oslovení další cílové skupiny odborných pracovníků, kterým bude nabídnuto připravované vzdělávání – pracovníků výchovných ústavů. Další rozšíření spočívá v nabídce nejen zátěžového kurzu, ale také navazujícího kurzu zaměřeného na tvorbu portfolia aktivit, které je možné uplatnit při metodách práce s cílovou skupinou ohrožených dětí. Dále bude v rámci projektu nabízeno poradenství a supervize pro cílovou skupinu odborných pracovníků.

Druhý plánovaný projekt „Šikana jako téma nejen školské primární prevence“ je nabídkou 4 bloků interaktivního vzdělávání pro skupinu odborných pracovníků – školních metodiků prevence, pracovníků pedagogicko-psychologické poradny a pracovníků OSPOD, případně dalších, kteří pracují s dětmi, kterých se dotýká téma šikany (ať již jsou v roli oběti či v roli agresora). Cílem je nejen zvýšení odborných kompetencí oslovených skupin pracovníků, ale také jejich profesní propojení.

Zdroj: Odbor sociálních věcí KÚÚK

Fotografie hraček k projektu „Náročné životní situace dětí a mladistvých“

x

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x
 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 19.1.2018 / 19.1.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém