Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Jana Šindeláře, E15, ze 7. října 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

chystám u nás v novinách (deník E15) téma krajské vlakové dopravy. Chci Vás v této souvislosti poprosit o odpovědi na několik otázek, které s tématem úzce souvisejí:

 

Jak se změní příští rok rozsah vlakové dopravy objednávané Ústeckým krajem (porovnání vlakokilometrů letos vs. příští rok)? Kolik peněz kraj na vlaky dá celkem (letos vs. příští rok)? Kolik z toho bude přímo ze zdrojů kraje a kolik pošle stát v rámci takzvaného Slamečkova memoranda (letos vs. příští rok)? Reflektuje kraj nějak inflaci? Není pro kraj zásadním problémem, že stát zvyšuje poplatky za užití kolejí pro osobní dopravu? Kolik bude navýšení činit za Ústecký kraj? Z čeho to kraj pokryje?

 

Odpověď:

 

Dobrý den,

 

zasílám informace z Ústeckého kraje.

 

Rozsah vlakové dopravy objednávané Ústeckým krajem zůstane v příštím roce shodný s letošním.

 

Ústecký kraj objednává cca 7,2 mil. vlkm vlakových spojů, za které letos uhradí železničním dopravcům prokazatelnou ztrátu cca ve výši 753,3 mil. Kč, z toho cca 535,8 mil. Kč by mělo být uhrazeno z rozpočtu kraje a 217,5 mil. Kč ze státních dotací určených na dofinancování regionální veřejné drážní osobní dopravy.

 

Dochází k meziročnímu navyšování nejvyšší přípustné jednotkové ztráty o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce dle údajů uveřejněných Českým statistickým úřadem.

 

S Českými drahami se Ústecký kraj dohodl na úhradě nepředvídatelných nákladů vzniklých v průběhu plnění Smlouvy v roce 2013 z titulu změny výše a kalkulace poplatku za použití dopravní cesty, a to max. do výše 8 mil. Kč podle skutečného navýšení těchto nepředvídatelných nákladů v roce 2013 (nad rámec výše uvedených částek). Jinak to ale kraj vnímá jako problém, když státní SŽDC takto poplatky zvyšuje, ale na druhé straně stát dotaci o inflaci nikdy nezvýšil. Najít prostředky na zajištění drážní dopravní obslužnosti je tak čím dál těžší.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 11.10.2013 / 11.10.2013 | Účinnost do: 11.11.2013

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém