Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Marka Turka, Krajské noviny, z 26. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Hezký den, paní Hanáčková,

 

prosím o informace pro prosincové vydání krajských novin. Jejich tématem jsou krajské rozpočty na rok 2014.

 

Kromě tradičního pohledu na to, jaké obecně rozpočty budou vypadat (schodkové, přebytkové, vyrovnané) prosím ještě o odpovědi na další dotazy:

 

- jak se dotkne chodu kraje rozpočtové provizorium?

 

- změní se nějak v příštím roce hlavní toky peněz kraje a krajských organizací (tedy jestli dojde k výraznějšímu přesunu mezi kapitolami apod.)?

 

- hodlá kraj více investovat do vybrané oblasti oproti minulým letům (nebo jiné naopak utlumit)?

 

Odpověď:

 

Dobrý den,

 

zasílám požadované informace s tím, že o rozpočtu bude rozhodovat krajské zastupitelstvo 11. prosince.

 

Rada projednala rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 v celkovém objemu 13 018 128 tis. Kč:

 

Příjmy celkem, z toho:  11 991 224

 

Daňové příjmy  3 817 365

 

Nedaňové příjmy  582 666

 

Kapitálové příjmy  169 166

 

Přijaté transfery (neinvestiční, investiční)  7 422 027

 

Výdaje celkem, z toho: 13 018 128

 

Běžné výdaje  10 934 722

 

Kapitálové výdaje  2 083 406

 

Saldo: příjmy - výdaje  - 1 026 904

 

Financování celkem, z toho:  1 026 904

 

Prostředky minulých let   224 142

 

Úvěrový rámec 2012 - 2015  894 765

 

Další předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů  302 762

 

Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011  - 140 000

 

Splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu  - 80 000

 

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013  - 80 000

 

Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015  - 94 765 

 

Rozpočtové provizorium ČR se podstatným způsobem nedotkne chodu kraje. Podle informací MŠMT budou po dobu provizoria poskytovány prostředky na přímé náklady na vzdělávání regionálního školství ve výši 1/12 roku 2013. MPSV, které je poskytovatelem dotace poskytovatelům sociálních služeb, se zatím k financování oficiálně nevyjádřilo. Ale i v jiných letech probíhá toto dotační řízení tak, že první část dotace přijde na účet až v dubnu. Do té doby kraj předfinancuje chod svých příspěvkových organizací z vlastních prostředků. Tyto dotace jsou pro kraj zásadní, ostatní menší transfery budou zřejmě časově posunuty, což při trvání provizoria do konce I. čtvrtletí, nebude mít vliv na hospodaření kraje. 

 

V běžných výdajích nedojde k zásadním změnám finančního objemu jednotlivých kapitol. V kapitálových výdajích jsou navrženy podstatné změny.

Rozpočet na rok 2014 byl sestaven tak, aby zmobilizoval veškeré finanční prostředky k použití pro obnovený program ROP Severozápad. Jedná se nejen o vlastní podíl a předfinancování evropského podílu při realizaci vlastních projektů z projektového zásobníku schváleného zastupitelstvem, zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů ostatních žadatelů (národní podíl spolufinancování u neveřejných žadatelů) v rámci ROP Severozápad a v poslední řadě i prostředky na úhradu individuálních korekcí.

Posílení realizace projektů zapříčinilo zásadní útlum všech dalších kapitálových výdajů a téměř stagnaci běžných výdajů.

Díky vyššímu objemu prostředků na realizaci projektů spolufinancovaných z EU se proti roku 2013 zvyšuje poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích o 4,4 % tj. na 16,0 %. Stěžejní prostředky jsou navrženy do oblasti dopravy a silničního hospodářství – rekonstrukce silnic II. a III. tříd (obchvaty, mosty) a výstavba cyklostezek.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 5.12.2013 / 5.12.2013 | Účinnost do: 5.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém