Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Krajský úřad pomohl k zaměstnání téměř tisíci lidem v průmyslové zóně Triangle

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Krajský úřad pomohl k zaměstnání téměř tisíci lidem v průmyslové zóně Triangle
Městský úřad v Žatci hostil 13. června 2008 konferenci k projektu "Poradenská místa pro rozvoj pracovních příležitostí ve strategické průmyslové zóně Triangle". Kanceláře krajských poradců navštívilo přes 1700 zájemců o práci v Triangle, nejvíce v Lounech a v Mostě.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 13. 6. 2008

 

Krajský úřad pomohl k zaměstnání téměř tisíci lidem v průmyslové zóně Triangle

 

Městský úřad v Žatci hostil 13. června 2008 konferenci k projektu „Poradenská místa pro rozvoj pracovních příležitostí ve strategické průmyslové zóně Triangle“. Projekt byl zahájen 1. 1. 2007 a jeho cílem bylo vytvoření poradenských center v Ústí nad Labem, Mostě, Žatci, Lounech a v Chomutově, jejichž pracovníci do konce roku 2009 nabízejí informace o možnostech pracovního uplatnění u firem, působích v krajské průmyslové zóně Triangle. Součástí projektu bylo přijetí poradců, zřízení a vybavení detašovaných pracovišť krajského úřadu v uvedených městech. Z přidělených finančních prostředků je poradcům, vybraným ve výběrových řízeních vypsaných pro klienty úřadů práce, hrazena mzda. Celkové náklady na projekt představují 4,169 milionu korun a podílely se na nich jak Ústecký kraj, tak Evropský sociální fond.

Kanceláře krajských poradců navštívilo přes 1700 zájemců o práci v Triangle, nejvíce v Lounech a v Mostě. Z informací o přijatých zaměstnancích, jak ze závodů firem IPS Alpha Technology Europe, s.r.o. a Hitachi Home Electronics (Czech), s.r.o, tak i příslušných úřadů práce vyplývá, že více než 70% z nich bylo japonskými firmami přijato do pracovního poměru. Statut krajských poradců však neumožnuje vést o klientech, kteří se zajímají o práci v Triangle, evidenci s jejich osobními údaji. Krajský úřad tedy nemůže vlastními daty doložit, zda účastník pohovoru s poradcem později o práci v Triangle u japonských investorů usiloval a jestli jimi byl i zaměstnán.

Poradenská místa pro rozvoj pracovních příležitostí v Triangle, zřízená Ústeckým krajem v Ústí nad Labem, Lounech, Žatci, Chomutově a Mostě, budou zájemcům k dispozici do konce roku 2009. Jejich pracovníci se vedle pohovorů se zájemci o nabídku pracovních míst v Triangle budou i nadále věnovat spolupráci s místními pobočkami úřadů práce, vybranými neziskovými organizacemi a také prezentacím ve školách. 

„Smysl projektu jsme od začátku neviděli v tom, abychom vytvořili a udrželi šest nových pracovních míst,“ konstatoval v průběhu konference vedoucí krajského odboru průmyslové zóny Triangle Jan Sixta. Za důležité a podstatné považuje, že nově vytvořený tým svojí činností přispívá k úspěchu zóny Triangle jako celku a že v průběhu projektu je kladen nejvyšší důraz na účelnost a úspěšnost předávání informací o zóně Triangle potenciálním uchazečům o práci, a také efektivnost vzájemné spolupráce s manažery lidských zdrojů v nových závodech, které tu již působí. „Součástí práce poradce ale není jen sedět v kanceláři a čekat, kdo si k němu najde cestu. Sami si organizují besedy s rodiči i žáky posledních ročníků základních i středních škol, informují starosty a členy zastupitelstev okolních obcí, spolupracují i s ostatními zaměstnavateli v regionu a samozřejmě úzce koordinují svůj postup jak s manažery lidských zdrojů obou japonských investorů v zóně, tak i se zástupci příslušných úřadů práce,“ konstatoval Jan Sixta.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: František Janačík
Vytvořeno / změněno: 13.6.2008 / 13.6.2008 | Zveřejnit od-do: 13.6.2008-13.7.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém