Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost ze dne 23. 11. 2017.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele (doslovný výňatek):

„Podle výše uvedeného zákona o svobodném přístupu k informacím vás jako povinný subjekt žádám o poskytnutí materiálů, které byly schváleny usnesením rady č. 069/27R/2017 z 1. 11. 2017 a č. 069/25R/2017 z 2. 10. 2017. Jedná se o tyto dokumenty:

1. Materiál odboru kultury a památkové péče k personálním záležitostem příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče pro jednání rady ÚK dne 1. 11. 2017 – usnesení č. 069/27R/2017

2. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, ze dne 11. 10. 2017 – příloha č. 1 předloženého materiálu.

3. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, ze dne 11. 10. 2017 – příloha č. 2 předloženého materiálu.

4. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace ze dne 16. 10. 2017 – příloha č. 3 předloženého materiálu.

5. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, ze dne 18. 10. 2017 – příloha č 4 předloženého materiálu.

6. Písemný materiál Záměr sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, s Oblastním muzeem v Mostě, příspěvkovou organizací, který výběrová komise 11. 10. 2017 radě ÚK navrhla schválit.

7. Návrh č. 3 odboru kultury a památkové péče k usnesení rady č. 069/25R/2017 o stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče včetně zdůvodnění, proč nebyl návrh radou schválen.

 

Odpověď:

1. Materiál odboru kultury a památkové péče k personálním záležitostem příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče pro jednání rady ÚK dne 1. 11. 2017 – usnesení č. 069/27R/2017 (příloha bod 13.2.pdf této zprávy)

 

2. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, ze dne 11. 10. 2017 - příloha č. 1 předloženého materiálu (příloha bod 13.2. příloha 1 black.pdf této zprávy)

 

3.Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, ze dne 11. 10. 2017 - příloha č. 2 předloženého materiálu (příloha bod 13.2. příloha 3 black.pdf této zprávy)

 

4. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, ze dne 16. 10. 2017 - příloha č. 3 předloženého materiálu (příloha bod 13.2. příloha 4 black.pdf této zprávy)

 

5. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, ze dne 18. 10. 2017 - příloha č. 4 předloženého materiálu (příloha bod 13.2. příloha 5 black.pdf této zprávy)

 

6. Písemný materiál Záměr sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, s Oblastním muzeem v Mostě, příspěvkovou organizací, který výběrová komise 11. 10. 2017 radě ÚK navrhla schválit – nelze poskytnout, neboť takový materiál neexistuje a nebyl projednán ve výběrové komisi 11. 10. 2017. Byl vypracován až po navržení záměru sloučení pro zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje a po té předložen k projednání orgány Ústeckého kraje (příloha bod 13.2. příloha 2.pdf této zprávy). Je také uveřejněn a přístupný na tomto místě: 

https://formulare.kr-ustecky.cz/materialyzukver/9_ZUK_2017-12-11/pdf/9_ZUK_MAT_15_2_priloha_1.pdf

 

7. Návrh č. 3 odboru kultury a památkové péče k usnesení rady č. 069/25R/2017 o stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče včetně zdůvodnění, proč nebyl návrh radou schválen (příloha návrh č.3.pdf této zprávy); zdůvodnění proč nebyl návrh radou schválen – viz Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.pdf

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 7.12.2017 / 7.12.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém