Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Občan a obce > Správní činnosti > Matrika, vidimace a legalizace

 

Matriční agenda vykonávaná krajským úřadem

 
 

 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad


Oddělení správních činností odboru správních činností a krajského živnostenského úřadu Krajského úřadu Ústeckého kraje,  na úseku matriky zajišťuje výkon státní správy ve svém správním obvodu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění předpisů pozdějších.

Správní obvod Krajského úřadu Ústeckého kraje se skládá z okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem.

Z toho především vyplývající úkony:

 • metodická činnost ve vztahu k matričním úřadům
 • kontroly vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadu
 • ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných úřady s rozšířenou působností zařazených ve správním obvodu kraje pro použití v cizině
 • zajišťuje odbornou přípravu nových matrikářů ke zkoušce a provádí zkoušku matrikářů úřadů s rozšířenou působností a obecních úřadů,  které jsou matričním úřadem
 • vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. 12.1958 pro úřady s rozšířenou působností zařazené ve správním obvodu
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede a uchovává, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy,
 • povolí oprávněných osobám nahlédnout do sbírky listin a činit výpisy z ní
 • povoluje na návrh matričního úřadu provádění matričních zápisů, vydávání matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize i mimo úřední místnost matričního úřadu na jiném vhodném místě, kde jsou pro to vytvořeny podmínky
 • rozhoduje o povolení uzavřít manželství zástupcem
 • je odvolacím orgánem ve správním řízení konaném matričními úřady ve správním obvodu (kromě Úřadů městských částí Magistrátu města Ústí nad Labem)

Dále provádí podle zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

 • ověřování opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • zabezpečuje metodiku na tomto úseku
 • provádí kontroly dodržování zákona č. 21/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 35/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ve znění pozdějších předpisů na tomto úseku
 • provádí školení pracovníků obecních úřadů k zák. č. 21/2006 Sb. a souvisejících předpisů

Podle § 10 odst. 1 zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, s účinností od 1.9.2008, provádí krajský úřad identifikaci fyzické osoby a osob jednajících za právnickou osobu  pro povinné osoby určené v § 2  tohoto zákona.

 

aktualizace 16.07.2014
 
Zodpovídá: Ing. Jaroslav Švec
Vytvořeno / změněno: 22.7.2014 / 22.7.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém