Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Janniho Vorlíčka, Ústecký deník, z 29. listopadu 2013
 

 
 

Dotaz (v původním znění):

 

Dobrý den,

 

píši článek o výzkumu Místo pro život, ve kterém se Ústecký kraj umístil předposlední. V této souvislosti posílám otázky, týkající se výzkumu, všechny se týkají letošního a loňského roku.

 

1)         Kolik investoval UK do životního prostředí?

2)         Kolik do rozvoje infrastruktury?

3)         Kolik do rozvoje turismu a volnočasových aktivit?

4)         Kolik do zdravotnictví a rozvoje škol, či mateřinek?

5)         Kolik do rozvoje zaměstnanosti?

6)         Kolik do boje proti drogám a drogové prevence?

 

Odpověď:

 

V oblasti životního prostředí šly peníze do nejrůznějších programů podpory (rozvoj ekologické výchovy, Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky,  ochrana ohrožených biotopů, Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK, Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území, Fond vodního hospodářství ÚK, kotlíková dotace ad.) v celkové výši cca 40,5 milionu korun (dalších desítky milionů navíc stál svoz povodňového odpadu).

 

Z oblasti investic šlo do dopravní infrastruktury z rozpočtu kraje 52 milionů a na opravy komunikací dalších cca 150 milionů (+ 45 milionů ze SFDI).

 

Co se týká podpory cestovního ruchu, cca 5 milionů šlo na publikace, mapy a veletrhy cestovního ruchu. Kraj je jedním ze zakládajících členů destinačních agentur, jejichž úkolem je vyvíjet aktivity na podporu cestovního ruchu. Proto na jejich činnost kraj přispěl 750 tisíci na každou, tedy celkem 3 miliony. Další finance dává kraj na údržbu turistických cest a Krušnohorskou bílou stopu (celkem 800 tisíc). Do této oblasti lze započítat i výstavbu cyklostezek, což jsou stamiliony (Labe, Ploučnice, Krušnohorská magistrála). Dále má kraj dva dotační tituly na podporu sportu a volného času, ze kterých rozdělil celkem 7 milionů korun.

 

Na provoz příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví dal Ústecký kraj přes 300 milionů korun (NNP Ryjice a Most, ZZS ad.). Jen záchranka stojí ročně 233 milionů, každoročně se nakupují nové sanitky, dovybavují se pracoviště. Aktuálně vznikají dvě nová (Klíny budou otevřeny ještě v prosinci, Úštěk pak v Lednu). 15 milionů stojí zajištění pohotovosti na území kraje, 3 miliony jsou určeny pro dotační titul na podporu zdravotnických služeb.

Na rekonstrukce a opravy školních budov vynaložil kraj letos 180,5 milionu korun, 22 milionů na stipendia – příspěvky na dojíždění, 6 milionů na podporu vybraných učebních oborů. V rámci soutěže Dobrá škola na zvýšení úrovně vzdělanosti rozdělil kraj 5 milionů, na podporu páteřních škol 3 miliony, 1,8 milionu byla podpora v dalších titulech (Pažit apod.). Mateřské školy jsou spíše záležitostí obcí a měst než kraje. Nicméně kraj např. zřídil svou firemní školku a stará se o speciální mateřské školy, jichž je zřizovatelem.

 

Zaměstnanost není primárně v kompetencích kraje. Programy na přímé posilování zaměstnanosti řeší a financuje Úřad práce. ÚK samozřejmě podporuje aktivity na své průmyslové zóně Triangle a také stál u zrodu Paktu zaměstnanosti.

 

V rámci svých dotačních titulů podporuje kraj protidrogovou prevenci a sociální služby určené pro drogově závislé. Do této oblasti šlo 3,8 milionu.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Alena Tichá
Vytvořeno / změněno: 5.12.2013 / 5.12.2013 | Účinnost do: 5.1.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém